In Memoriam Algirdui Mečislovui Čepėnui2017-09-01


Rugpjūčio 27 d. Daugailių bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už eilę parapijos mirusiųjų, o  taip pat už Algirdą Čepėną, kurio palaikai urnoje sugrįžo į gimtąjį kraštą iš Čikagos. Jis - neeilinė asmenybė Antalieptės valčiuje (Daugailių parapijoje).

Algirdas Čepėnas gimė 1923 metais Nikodemo ir Adelės Čepėnų .. plačiau..

Algirdas Šukys. Ką daryti, kad būtų kitaip?2017-05-25

Pateikiame dar vieną A. Šukio straipsnį, rašytą 1997-10-15, ir kuris taip pat nebuvo skelbtas viešojoje spaudoje.

Autorius ruošė prisiminimų rinkinėlį, į kurį įtraukė straipsnį "Ką daryti, kad būtų kitaip?", įterpdamas 2011-06-14 straipsnio pabaigoje papildomus komentarus. Skenuotame tekste skaitytojas gali matyti autoriaus daryt.. plačiau..

Dokumentai:
Ka_daryti_kad_butu_kitaip.pdf

Matematikas Algirdas Šukys. Ar galėjo būti kitaip?2017-05-19

Pernai (2016 m.) vasaros pabaigoje Antalieptėje ir Vilniuje bei kituose Lietuvos miestuose vyko eilė renginių matematikams atminti:
http://www.antaliepteskb.lt/read.php?nid=104

Šiuos renginius iššaukė Antalieptės kraštiečio Henriko Jasiūno (VU Matematikos muziejaus ilgamečio direkto.. plačiau..

Dokumentai:
SukysAlgird_Nespausdintas_str.pdf
1-as_priedas.pdf
2-as_ir_3-as_priedai.pdf

Antalieptės bendruomeninių organizacijų nauja internetinė svetainė2016-12-31

2016 metų pavasarį įvyko bendruomeninės organizacijos "Antalieptės kaimo bendruomenė" ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas. Organizacijos pirmininke buvo išrinkta Austėja Raugaitė.  Žr.
http://www.antaliepteskb.lt/apie.php
ir
http://antaliepte.lt/an.. plačiau..

Šv. Kalėdos 2016 ir ateinantys Naujieji2016-12-30

Gerbiami antalieptiškiai, kraštiečiai ir pažįstami,.. plačiau..

Renginiai matematikams atminti Antalieptėje, Vilniuje, Kaune ir kitur2016-07-24

Antalieptės kraštiečio matematiko Henriko Jasiūno mirties metinių proga yra numatyta atminimo renginių seka Antalieptėje, Vilniuje, Kaune ir kitur.  Plačiau apie renginius skaitykite pridėtame dokumente.

Henriko Jasiūno asmenybė yra ypatingai artima antalieptėnams, nes jis kilęs iš šio krašto (Gaspariškių vienkiemio prie Purvynės.. plačiau..

Dokumentai:
Matematikams-atminti-kvietimas-internetui.pdf

Algirdas Bertašius. Gyvenimo keliu2016-06-05

Algirdas Bertašius netikėtai išėjo Anapilin pernai (sausio pabaigoje). Liko pluoštas jo poezijos rankraščių, tapybos ir skulptūros darbų. Dukra Jurgita surinko jo rankraščius, perkėlė juos į kompiuterines laikmenas. Padedama draugų, pažinojusių jos tėtį (didžiausias pagalbininkas - Vytautas Indrašius), ryžosi išleisti knygelę. Pati.. plačiau..

Dokumentai:
Apie_knyga.pdf
Kas Tu.doc

Šv. Velykos 2016 m.2016-03-29

     Kan. kun. Stanislovas Krumpliauskas atsiuntė sveikinimą, kuris yra pridėtame dokumente  Su velykom-2016 m..doc .
     Kolegos inžinieriai pasveikino atsiųsdami dokumentą  Velyku_laukiant.pps, kuriame sudėti prasmingi patarimai, lydimi ramios muzikos. Judantys paveikslėliai turėtų patikti vaikams :-)
   &n.. plačiau..

Dokumentai:
Su velykom-2016 m..doc
Velyku_laukiant.pps

Apie Valstybės atkūrimo paminėjimo dienas2016-03-30

Šiemet nieko neskelbėme nei Vasario 16-osios, nei kovo 11-osios dienos proga. Pagrindinė to priežastis - eiliniai gyventojai akivaizdžiai nebenori ateiti į tų dienų minėjimus... plačiau..

2016 m. vasario 2 d. 10 val. Šv. Mišios Antalieptės bažnyčioje; koplyčioje vasario 3-4 d.d. 2016-02-01

     Parapijos pastoracinės tarybos sekretorė Olga Raugienė prašė paskelbti šią informaciją... plačiau..

Dokumentai:
Progr adoracija 2016.doc
Istorijos_susimastymui.pps

Mūsų Mykolas prie Visų Šventųjų2015-12-31


     Neseniai (2015 m. vėlyvą rudenį) poetas ir dailininkas- fotografas Dainius Dirgėla buvo surengęs Dusetų kultūros centro Dailės galerijoje savo foto darbų parodą. Tarp daugelio įdomių fotografijų buvo eksponuojamas ciklas "Visi Šventieji". Šį ciklą maestro Dainius padarė šiemet, kai kun. kan. Stanislovas Krumpliauskas &.. plačiau..

Kalėdos 2015 m.2015-12-26


   Leiskite pasveikinti visus Antalieptės gyventojus, kraštiečius ir pažįstamus Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.
Linkiu sveikatos, sėkmės, stiprybės Jūsų veikloje.

Tuo pačiu norėčiau pasidalinti sveikinimais, kuriuos mums atsiuntė garbūs žmonės iš kitų miestų.

Regina ir Arvydas Každailiai mums atsi.. plačiau..

Dokumentai:
Kalėdų belaukiant.pps
Koplytstulpis_Foto 1955_L_Broga.pdf

Antalieptės mokyklos 150-ųjų metinių paminėjimas įvyko!2015-11-06

Tai buvo 2015 m. spalio 3 d.
Išvakarėse (spalio 2 d.) Zarasų krašto laikraštyje buvo paskelbtas kvietimas į susitikimą. Kartu buvo paskelbti mokytojos Valerijos Venslovienės eilėraščiai (žr. pridėtą dokumentą).

Atvažiavo, atėjo daug buvusių mokinių ir mokytojų. Pradžioje vyrai sodino ąžuolą, kuris taps mokinių kartų medžiu (.. plačiau..

Dokumentai:
Premjero_padeka_ V_Indrasiui.pdf
Padėka mokytojams.pdf
Rekviem_isniekintai_Antalieptes_mokyklai.doc
Mok_Venslovienes_eilerasciai.pdf
Zarasu_krastas_Pulokaite.pdf

Dainuoja konkurso SIDABRINIAI BALSAI-97 laureatas Mykolas!2015-09-29


Šiandien - rugsėjo 29-oji. Mykolinės!
Tad sveikinu visus Mykolus vardinių proga. Linkiu Sveikatos, Sėkmės, Stiprybės.

Seniai ruošiausi skaitmenizuoti TV įrašą, kurį Mykolas po konkurso "SIDABRINIAI BALSAI-97" turėjo įrašytą kasetėje.

Pagaliau "ištraukėme" iš kasetės TV įra&sca.. plačiau..

Viešas laiškas Lietuvos piliečiams ir jaunimo kreipimasis2015-09-18


Prisegame šį viešą laišką, kurį pasirašė apie 150 taurių Lietuvos piliečių.
Laišką mums persiuntė filosofas Vytautas Radžvilas.

Antalieptėnus informuoju, kad turiu lapą parašams. Pritariančiuosius kviečiu pasirašyti.

Džiaugiamės, kad laikraštis "Zarasų kraštas" &s.. plačiau..

Dokumentai:
Viešas laiškas Lietuvos piliečiams.docx
Pro Patria kvietimas jaunimo organizacijoms.docx
Kvietimas_palaikyti_TALKA.pdf

Liūdna naujiena: mirė kraštietis dr. Henrikas Jasiūnas2016-03-02


Užjaučiame velionio šeimos narius ir gimines.

Kaip sužinojome iš velionio sūnėno Eugenijaus, dėdė Henrikas Jasiūnas mirė sekmadienį, rugpjūčio 9 d. 11.30. Jis buvo antalieptėnas pagal kilmę ir širdyje ( paskutinėmis dienomis, kliedėdamas kalbėjo tik apie Gaspariškių vienkiemį).

Trumpa velionio biografija yra skelb.. plačiau..

Dokumentai:
H_Jasiunui.pdf
Jasiūnas_Henrikas_Antaliepte.pdf
Jasiunas-1985-2_f.jpg
Jasiunas-1995-2_f.jpg

Antalieptės mokyklos 150-ųjų metinių paminėjimas vyks spalio 3 d.2015-09-18


Antalieptės kraštiečio, rašytojo, kraštotyrininko Vytauto Indrašiaus iniciatyva yra planuojama paminėti Antalieptės mokyklos įkūrimo 150 m. jubiliejų. Prie šios iniciatyvos prisideda mokytojos Valerija Bertašienė, Danutė Rubliauskienė ir kt.

Zarasų krašto spaudoje jau pasirodė keletas straipsnių apie Antalieptės .. plačiau..

Dokumentai:
Mokytoja_J_Vepstiene(2).doc
Kitokia_svente.pdf
Geles_negyvai_mokyklai2.pdf

Smagus koncertas Antalieptėje Motinos dienos proga2015-09-07


Antalieptės saviveiklininkai surengė smagų koncertą Motinos dienos proga.
Pasirodymas vyko daugiafunkcinio centro salėje. Nors žiūrovų ir nebuvo labai gausu, tačiau atlikėjai ir visi susirinkusieji nuoširdžiai linksminosi. Tai galima matyti iš nuotraukėlių ir filmuko:

https://www.youtube... plačiau..

Sveiki sulaukę Šv. Velykų 2015 m.2015-04-07

     Sveikiname antalieptėnus, kraštiečius ir pažįstamus Šv. Velykų proga.
     Tuo pačiu dėkoju visiems, kurie atsiuntė/ persiuntė Velykinius sveikinimus.
     Nutariau šiemet pasidalinti su Jumis visais tų elektroninių sveikinimų turiniu ar paveikslėliais (gautais e.paštu).
&.. plačiau..

Dokumentai:
pavasaris springtime (1).pps
Velykos.pps

Kovo 11-osios šventė Antalieptėje2015-04-04


Antalieptėje kitaip negu įprasta buvo paminėta Kovo 11 - oji diena, Atkurtosios Lietuvos nepriklausomybės 25- metis.
Daugiafunkcinio centro salėje vyko "Protų mūšis" Lietuvos istorijos tema.
Biblioteka paskelbė renginio nuotraukas "Veidaknygėje" ("Facebook"):

.. plačiau..

Išėjo staiga Anapilin Algirdas Bertašius2015-01-29


Velionis pašarvotas Antalieptės laidojimo namuose.
Laidotuvės- penktadienį (sausio 30 d.)
Karstas išnešamas 10 val.


                                  &nb
Velionis>.. plačiau..

Dokumentai:
Bertasius_A_In_Memoriam.doc

Gintautas Strelčiūnas atsiuntė linkėjimus2015-01-16


Antalieptės kraštietis Gintautas Strelčiūnas parašė:
"Dėkoju už geras ir gražias žinias.
Visiems antalieptėnams linkiu gerų 2015 metų ir siunčiu ramios muzikos su prasmingų minčių puokšte.
,, Tegu užtenka laiko...''

Norėdami išgirsti muziką ir perskaityti mintis turėtumėte atverti pridėtąjį .. plačiau..

Dokumentai:
tegu_uztenka.pps

Sausio 3 dieną antalieptėnui Albinui Bisliui suėjo 90 metų!2015-01-09


Sveikiname Albiną, puikų, tikrą žmogų garbingo jubiliejaus proga!
Jis dar yra geros fizinės būsenos ir vis toks pat dvasingas, geraširdis bei dosnus kitiems.

Albino Bislio 90-mečio jubiliejus buvo švenčiamas 2015 m. sausio 3 d., t.y. jo gimimo dieną.
 
           .. plačiau..

Kalėdos Kalėdos!..2015-01-05


Pagal senovės lietuvių papročius Kalėdos tęsiasi nuo gruodžio 25 iki sausio 6 dienos.

Gerbiami antalieptėnai. kraštiečiai ir pažįstami,
dar nevėlu sveikinti vieni kitus šios puikios Šventės proga.

SVEIKATOS,  SĖKMĖS, STIPRYBĖS !

           &nbs.. plačiau..

Išėjo Anapilin kultūros darbuotoja Zenona Mickevičiūtė2015-01-09


Šventės ir liūdesys vaikšto kartu po pasaulį.
Prieš Šv. Kalėdas mirė Antalieptės kraštietė Zenona Mickevičiūtė (Danutės Mickevičiūtės sesuo).

Danutės Mickevičiūtės artimieji ir draugai nuoširdžiai užjaučia ją šią netekties valandą.

Velionės gyvybė užgęso naktį iš gruod.. plačiau..

Dokumentai:
Bruzaite_Stankeviciene.pdf
Sugriztu.pdf
Apeigos.doc

Arkivyskupui Mečislovui Reiniui skirta atminimo lenta atidengta Kaune 2014-11-072014-11-25


2014 m. lapkričio 7 d. 13 val. KTU II rūmuose ( K.Donelaičio 20) buvo atidengta paminklinė lenta, skirta iškiliai asmenybei - Mečislovui Reiniui (plačiau žr. pridėtame skelbime).

Paminklinės lentos nuotrauka yra prisegta prie šios žinutės.

Renginio aprašymą parengė Dr. Aldona VasiliauskieMečislovui>lapkričio>.. plačiau..

Dokumentai:
renginio_aprasymas.doc

Filosofijos daktarui kunigui Juozapui Čepėnui skirta Atminties diena2014-10-28


Norėčiau paskelbti gerą naujieną: Pasvalio rajono laikraščio "Darbas" redaktoriai atsiuntė dovanų visą laikraštį e.formoje, kurio 5-ame puslapyje yra plačiai aprašyta "Filosofijos daktarui kunigui Juozapui Čepėnui skirta Atminties diena" (straipsnio autorė- Vitalija Kazilionytė. Nuotraukos- Vido Dulkės).

Kun. Juoza.. plačiau..

Dokumentai:
2014-06-12.pdf

Antalieptės kraštiečių tauri dovana2014-10-25


Šių metų spalio 16 d. Baltriškėse, kur yra įsikūrusi Tiberiados bendruomenė ( http://www.tiberiade.lt/ ), buvo šventinamas koplytstulpis, skirtas Šv. Jono Krikštytojo garbei. 
Išsamų šventės aprašymą (su nuotraukomis) gražiai parengė duset.. plačiau..

Konferencija BiZzZ 2014 Antalieptėje2014-10-03


Konferencija buvo orientuota jaunimui (nors galėjo dalyvauti ir vyresniojo amžiaus žmonės). Tuo ir pasinaudojo šių eilučių autorius- nupėdino į Arūno Svitojaus moderuojamą seminarą (darbo grupę- XXI amžius kaimo, miestelio bendruomenėje), kuris vyko rugpjūčio 23 d. nuo 11 val.  apvalioje palapinėje.
Malonu konstatuoti, kad seminare buvo įdomu, vyk.. plačiau..

Dokumentai:
Programe_le__bizzzzzz.jpg

Antalieptės kaimo festivalis rugpjūčio 2- 3 dienomis2014-07-28


Gerbiamieji antalieptėnai, kraštiečiai ir pažįstami,

rengėjai paprašė paskelbti informaciją apie organizuojamą šventę, kuri vyks Antalieptėje 2014 m. rugjūčio 2- 3 dienomis (šeštadienį ir sekmadienį).
Tai - šventė tradicinių Porciunkulės atlaidų proga.

Detalesnę programą skaitykite .. plačiau..

Užjaučiame Mazurų šeimą2014-06-05


Gegužės 27 dieną Antalieptės gyventojai palydėjo į paskutinę kelionę Valeriją Mazurienę, sulaukusią 96 metų amžių.

Iš visos širdies užjaučiame vyrą Antaną, labai liūdintį, kad jos nebėra, dukrą, anūkus, giminaičius.

                  .. plačiau..

Sveiki sulaukę Šv. Velykų!2014-04-20


Kan. kun. Stanislovas Krumpliauskas atsiuntė prasmingus sveikinimus- pamokymus Šv. Velykų proga. Žr. failą {Velyku laukiant (2).pps}


Tinklalapio administratorius Jonas G. Punys.. plačiau..

Dokumentai:
Velyku laukiant (2).pps

Apie Antalieptės kaimo bendruomenės ataskaitinį rinkiminį susirinkimą2014-04-15

 
Susirinkimas įvyko 2014-04-11 ne Antalieptėje, bet Šlyninkos vandens malūno patalpose.
Susirinkime nedalyvavau, nes prieš mėnesį laiko buvau užregistruotas tą dieną pas gydytoją Kaune.
 
Kodėl Šlyninkoje, bet ne Antalieptėje?
Ogi todėl, kad būtų mažiau nepageidaujamų asmenų, kad pavaišinus Antalieptės &nbs.. plačiau..

Dievo nurodymai straipsnio eilutėmis2014-04-09


Pamokantis straipsnis, pasirodęs prieš Antalieptės kaimo bendruomenės visuotinį susirinkimą.
  .. plačiau..

Arkivyskupo Mečislovo Reinio 130-ųjų gimimo metinių paminėjimas2014-03-04


Š.m. vasario 9 d. Antalieptėje įvyko arkivyskupo Mečislovo Reinio 130-ųjų gimimo metinių paminėjimas. M. Reinys gimė 1884 m. vasario 5 d. Madagaskaro vienkiemyje, kuris yra netoli Antalieptės, tačiau tuo metu priklausė Daugailių parapijai. Todėl dabar Antalieptės ir Daugailių parapijų žmonės laiko arkivyskupą savo žemiečiu.

Plačiau apie arki.. plačiau..

Dokumentai:
M_Reinys_ir_malda.pdf
Skrajute_apie M_Reini.pdf
PIC_54gimine.jpg

Sveikiname Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga2013-12-23


Gerbiami antalieptėnai, kraštiečiai ir pažįstami,

Širdingai sveikiname Šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų Metų proga.

Kviečiame pasižiūrėti animuotas ir įgarsintas skaidres, kurias mums persiuntė kun. kan. Stanislovas Krumpliauskas [žr. dokumentą  <.. plačiau..

Dokumentai:
kaledu_laukimas.pps

Antalieptėje sudegė 4-as namas panaikinus gaisrinę2013-12-02


Lapkričio 26 naktį (iš pirmadienio į antradienį) sudegė ūkininkės Zitos Laurinaitienės gyvenamasis namas (kampinis namas Taikos gatvėje), kurio didelis sklypas aptvertas metaline tvora. Iš gražaus, išpuoselėto Alytaus gamybos surenkamojo namo liko tik mūrinės sienos ir apanglėję karkaso dalys. Gaisras prasidėjo pastogėje, todėl gyventojai jį pajuto p.. plačiau..

Čiegių bendro vedybinio gyvenimo 60 metų jubiliejus!2013-11-18


Šeštadienį (2013 m. lapkričio 16 d.) Elena Čiegienė ir Algirdas Izidorius Čiegis atšventė savo vedybinio gyvenimo 60 metų jubiliejų. 
Iškilmių oficialioji dalis prasidėjo Antalieptės bažnyčioje, kur buvo susirinkę Čiegių šeimos artimieji. 
Kunigas kan. Stanislovas Krumpliauskas ta proga aukojo &Scaron.. plačiau..

Dailininkės Birutės Cvirkienės darbų paroda | Lygiadienis2013-09-23


Š. m. rugsėjo 21 dieną dailininkė Birutė Cvirkienė surengė savo darbų parodą buvusio Antalieptės vienuolyno koplyčios patalpoje. Surengti šią parodą ją prikalbino mokytoja Danutė Rubliauskienė. Ji ir buvo pagrindinė šio renginio organizatorė. Jai talkino Marytė Šagauskienė ir kitos Purvynės kaimo moterys.

Dailininkė .. plačiau..

Mūsų bažnyčios Jubiliejiniai ir Porciunkulės atlaidai2013-07-31


Mūsų bažnyčios Jubiliejiniai ir Porciunkulės atlaidai vyks 2013 m. rugpjūčio 4 dieną.
Pradžia- 12 val.

     Programa

1. Naujo kryžiaus pašventinimas
2. Šv. Mišios už parapiją ir antalieptiškius
3. Procesija
4. Klasikinis koncertas ir kitos linksmybės

Klebona.. plačiau..

Trečiasis tarptautinis menininkų pleneras2013-07-15

Plenero trukmė: 2013 m. liepos 5 - 15 d.d.
Dalyviai apgyvendinti ir dirba Antalieptės vienuolyno patalpose, priklausančiose Antalieptės Šv. kryžiaus atradimo parapijai.

Plenero uždarymas: liepos 15 d. 15 val.

Dalyviai
Maija Berzina - LATVIA
Ugis Berzinš -  LATVIA
Mara Maizele -  LATVIA

Laima.. plačiau..

Dokumentai:
Skrajute.pdf

Iš KTU Architektūros ir statybos instituto archyvo2013-05-20


Geri bei informatyvūs Antalieptės bažnyčios išorės ir vidaus vaizdai yra paskelbti Architektūros ir urbanistikos tyrimų centro tinklalapyje:
http://www.autc.lt/Public/HeritageObject.aspx?id=954&pl=10 

Pateiktas profesionalus statinio architektūros aprašymas.. plačiau..

Iš Vytauto Indrašiaus knygos 2013-05-20

Gerbiamas rašytojas Vytautas Indrašius maloniai sutiko skelbti iš jo knygos nuskenuotus paveikslėlius, kuriuose yra matoma bažnyčia arba jos dalis. Paveikslėlius nuskenavome ir įkėlėme į tinklalapį.

Vaizdai bus atrenkami į stendus, kuriuos kun. kan. St. Krumpliauskas planuoja eksponuoti Antalieptės Šv. Kryžiaus atradim.. plačiau..

Iš Leonilės Katinaitės nuotraukų archyvo2013-05-06


Gerbiama p. Katinaitė maloniai sutiko skelbti jos archyvo nuotraukas, kuriose yra matoma bažnyčia arba jos dalis. Šias nuotraukas nuskenavome ir įkėlėme į tinklalapį.

Nuotraukos bus atrenkamos į stendus, kuriuos kun. kan. St. Krumpliauskas planuoja eksponuoti Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios pašventinimo 250 metų jubiliejaus metu.. plačiau..

Iš Zenonos Vitkutės- Martynaitienės archyvo2013-04-28

 
Gerbiama p. Martynaitienė maloniai sutiko skelbti jos archyvo nuotraukas, kuriose yra matoma bažnyčia arba jos dalis. Šias nuotraukas nuskenavome ir įkėlėme į tinklalapį.

Nuotraukos bus atrenkamos į stendus, kuriuos kun. kan. St. Krumpliauskas planuoja eksponuoti Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios pašventinimo 250 metų jubili.. plačiau..

Sveiki sulaukę Šv. Velykų2013-03-31


Šv. Velykų prasmė- mūsų pastovus gyvenimas su Kristumi! Aleliuja!

   Prisikelkim visi, lai nubunda diena
   Su meile didžiule, viltim ir malda...


Sveikiname visus antalieptėnus, kraštiečius ir pažįstamus!

Na, o šiemet belieka tikėtis, kad neužilgo išsip.. plačiau..

Dokumentai:
Mielieji-su Šv. Velykomis.doc

Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios 250 metų jubiliejus2013-01-24


Bažnyčios administratorius kun. kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas (http://www.antaliepteskb.lt/read.php?nid=48 ) per pamaldas paskelbė, kad 2013 metai yra jubiliejiniai,-bažnyčia buvo pašventinta 1763 metais, t.y. prieš 250 metų.
Reikėtų švęsti jubiliejų atnaujintoje baž.. plačiau..

Į tinklalapį buvo įsilaužęs "hakeris"2012-12-06


Informuojame, kad palyginti neseniai į tinklalapį du kartus buvo įsilaužęs "hakeris".
Laikinai jis buvo sutrikdęs tinklalapio veikimą. Ištrynė informaciją rubrikoje "Apie mus".
Panašu, kad "hakeris" buvo pasamdytas.
Kokiu tikslu?
Pagalvokite, kas dar galite galvoti ... :-)

Rubrikos &qu.. plačiau..

Įgyvendintas projektas "Lieptinių" kepimo cecho įrengimas" Nr. PKB-4442012-11-28


Bendruomenės metraštininkė  E. Steponavičienė 2012-11-19 informavo:

"Antalieptės kaimo bendruomenė baigė įgyvendinti projektą, skirtą Bendruomenių veiklą remti "Lieptinių" kepimo cecho įrengimas" Nr. PKB-444. bendra projekto vertė 24806.. plačiau..

Lietuvos gaisrinių reformos antroji auka Antalieptėje2012-11-11


Naktį (iš pirmadienio į antradienį, t.y. iš spalio 22 į 23 dieną) Antalieptės miestelio centre sudegė namas. Liko tiktai apdegę sienos. Jis buvo miestelio trikampėje aikštėje (prie karių kapų). Sovietmečiu tame name yra buvęs knygynas. Namo viena siena lietėsi su E.Vanagienės namu. Iš kitos sudegusiojo namo pusės yra Navadničėnų nam.. plačiau..

Iš Švedijos kaimo parlamento sugrįžus2012-10-02


Šių metų rugsėjo 6-9 dienomis Švedijoje vyko tarptautinis renginys, pavadintas skambiu „Švedijos kaimo parlamento“ vardu. Renginys organizuotas šiemet jau dvyliktą kartą iš eilės. Anksčiau jo darbas buvo panašesnis į parlamento darbą, kuriame būdavo diskutuojama ir bandoma priimti sprendimus. Šiemet organizatoriai pirm.. plačiau..

Dokumentai:
STR_Swed_rural_parliamnt.doc
LT_on_unemploymnt3.ppt

Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo parapijos naujasis administratorius2012-10-20


Gražų rugsėjo pirmojo sekmadienio rytą Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas iškilmingai pristatė Antalieptės parapijiečiams naująjį kunigą kanauninką Stanislovą KRUMPLIAUSKĄ. Buvęs Utenos dekanato dekanas ir Antalieptės parapijos administratorius kanauninkas Juozapas anauninką>
.. plačiau..

Projekto "Teminiai kaimai" paskutinės naujienos2012-09-17


Projekto koordinatorė J.Goštautaitė ir jo dalies "Lieptų kaimas" koordinatorė O.Raugienė Antalieptėje paprašė paskelbti, kad kartu su vasara baigėsi ir VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros agentūros įgyvendinamas projektas “Teminiai kaimai”.

Paskutines naujienas žr.

.. plačiau..

Kunigo Vitalijaus Kodžio išleistuves prisimenant2012-09-16


 Atrodo visai neseniai Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo parapiją pradėjo aptarnauti dvasingas ir išsilavinęs jaunas kunigas Vitalijus Kodis. Kiekvieną sekmadienį (atvykęs iš Utenos, kur gyveno), jis aukodavo Šv. Mišias. Kitomis dienomis, kai parapijiečiai kviesdavo, visuomet stengdavosi rasti galimybę aplankyti sunkiai sergantį ligonį ar.. plačiau..

Antalieptės šventės, susiję su Porciunkulės atlaidais2012-08-17


Kiekvienais metais rugpjūčio pirmajį sekmadienį Antalieptės parapijoje vyksta Porciunkulės atlaidai. Taip buvo iš šiemet. 
Diena prieš, t.y. šeštadienį, vyksta jaunimo sportinės varžybos, o vakare- diskoteka. Šiais metais šeštadienio vakare (panašiu laiku kaip ir diskoteka) įvyko renginys "V.. plačiau..

Teminė valtis 2012-09-17


Liepos 27-29 dienomis Zarasuose vyko festivalis „Vandens karnavalas“.
Jo metu Zaraso ežero pakrantėje vyko valčių paradas.
Antalieptės bendruomenės teminė valtis "Lieptų kaimas" buvo apdovanota II vieta.
Plačiau žr. dokumente {Liepos 27.docx}... plačiau..

Dokumentai:
Liepos 27.docx

Antalieptės ir Miegėnų bendruomenių draugystės pradžia2012-07-15


Antalieptės bibliotekininkė Eglė Steponavičienė pradėjo vesti bendruomenės metraštį.
Ji paprašė paskelbti informaciją apie Miegėnų bendruomenės  atstovų vizitą Antalieptėje.
Miegėnai- kaimas Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, neseniai atšventęs 640 metų sukaktį. Bendruomenių susitikimo priežastis-&n

.. plačiau..

Dokumentai:
0713Antalieptė- Miegėnai.docx

Valstybės diena2012-07-07

Sveikiname visus, giedojusius Lietuvos himną valstybės dienos 21 val., o taip pat ir negiedojusius tuo laiku, bet mylinčius savo tėvynę.

Galime pasidžiaugti prasmingu maršu šios dienos proga:
http://www.youtube.com/watch?v=lrSu5l9SPu0 

Deja (kaip jau mūsų istor.. plačiau..

Projekto "Teminiai kaimai" įgyvendinimo stadija2012-07-07
Antalieptės kaimo bendruomenė yra tarptautinio projekto "Teminiai kaimai" partnerė:
http://www.antaliepteskb.lt/p_read.php?nid=4 

Nuo 2012 m. liepos mėnesio baigiasi projekto paruošiamoji stadija ir  prasideda jo įgy.. plačiau..

Visuotinis susirinkimas kovo 25 d.2012-03-19


Susirinkimas 2012-03-25 (sekmadienį) planuojamas 12 val. 
Susirinkimo vieta- daugiafunkcinio centro salė
 
           Darbotvarkė
 
1. Bendruomenės pirmininko rinkimai, atsistatydinus išrinktam 2012-01-15 d. pirmininkui J.G.Puniui (atsisako dirbti vienoj komandoj su jį ap&sc.. plačiau..

Dokumentai:
0325visuotin.doc
Nariai_pries2012_03_25.doc

Valdybos posėdžiai kovo 10 d. ir 14 d.2012-04-08


Kovo 10 d. bendruomenės namų pusrūsyje įvyko pirmasis naujai išrinktos valdybos posėdis. Dalyvavo visi valdybos nariai išskyrus V.Kibirkštį:


Bertašienė, Valerija
Deksnienė, Roma
Kuzma, Robertas
Punys, Jonas      (pirmininkas)
Raugienė, Olga
Saulienė, Audrutė

.. plačiau..

Kovo 11-oji Antalieptėje2012-03-11


Sveikiname visus antalieptėnus ir kraštiečius
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. 

Mažame mūsų miestelyje vyko du gražūs renginiai:
Šv. Mišias aukojo kunigas Vitalijus Kodis. Kartu su antalieptėnais bažnyčioje meldėsi ir Seimo narys Rokas Žilinskas.
Klausėmės prasmingo pamokslo, kurį pasakė &scaron.. plačiau..

Visuotinis susirinkimas vasario 26 d.2012-02-20


Gerbiami Antalieptės kaimo bendruomenės nariai,

informuojame, kad 2012-02-26 (sekmadienį) 12 val.
kviečiamas visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta- bendruomenės namų pusrūsis. 

           Darbotvarkė

1. Bendruomenės valdybos narių rinkimai
2.. plačiau..

Nieks nepaiso 443 antalieptėnų prašymo2012-03-19


Kaip jau buvome informavę E.paštu antalieptėnus ir kraštiečius, Zarasų r. savivaldybės taryba 2012-02-03 dienos posėdyje nusprendė panaikinti Antalieptės ugniagesių komandą. Tada Antalieptės kaimo bendruomenė kartu su Antalieptės gyventojais pradėjo rinkti parašus dėl Antalieptės ugniagesių komandos naikinimo proceso sustabdymo. Bebaigiant juos ri.. plačiau..

Dokumentai:
0202C_Prezident.doc
0202Pried_gyvent_prasym.doc
20120215Seimo.pdf
20120302Seimo_NSGK.pdf
20120307is_VRM.pdf
20120302is_Prezid.pdf
20120312_is_VRM.pdf

Antalieptės valsčiaus steigimas 1918- 1919 metais2012-02-16


Vasario 16-osios dienos proga sveikiname visus Antalieptėnus ir Zarasų kraštiečius!

Šia proga prisegame Jono Juodvalkio  (Lietuvos patrioto) atsiminimų
knygelės nuskenuotą  vieną puslapį, kur rašoma apie valsčiaus
įkūrimą Antalieptėje 1918- 1919 m. (knygelė išleista Čikagoje 1973 m.).
Žr. dokumen.. plačiau..

Dokumentai:
J_Juodvalkis.pdf

2012 m. sausio 15 d. įvyko visuotinis ataskaitinis susirinkimas2012-01-21


Susirinkimo vieta- bendruomenės namų pusrūsis. Pradžia buvo planuota 12 val. Tačiau dėl laidotuvių (mirė p. Keršanskienė) susirinkimo pradžią teko nukelti į 13 val.

Planuota darbotvarkė

1. Bendruomenės pirmininko ataskaita.
2. Revizijos komisijos ataskaita.
3. Bendruomenės pirmininko rinkimai 2 metų kadencijai.
4. Be.. plačiau..

Diskusija Seime: VIETOS BENDRUOMENIŲ ORGANIZACIJOS IR SAVIVALDA2012-03-17


Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga
2011 m. gruodžio 19 d. 13 val. organizavo susitikimą - diskusiją
 
"VIETOS BENDRUOMENIŲ ORGANIZACIJOS IR SAVIVALDA".
 
Konstitucijos salė, Seimas
Gedimino pr. 53, Vilnius

DISK"VIETOS>susitikimą>2011>Lietuvos>.. plačiau..

Dokumentai:
Pakvietimas - Programa 12.19.doc
Savivald_aktual3.ppt

Atidedamas visuotinis narių susirinkimas, planuotas 2011-12-112011-12-10


Informuojame, kad yra gautas revizijos komisijos pranešimas, kurio ištrauką cituojame: "... revizijos komisija nespėjo per savaitę atlikti bendruomenės finansinės veiklos patikrinimo už 4 metus. Todėl revizijos komisija siūlo suteikti revizijos komisijai protingą terminą patikrinimui pabaigti. Įvertinus šventinį laikotarpį (ir tai,  kad visi.. plačiau..

Dokumentai:
AKB_istat_scan.pdf
Reviz_komis_pranesims.doc

2011-12-01 įvyko Antalieptės kaimo bendruomenės valdybos išplėstinis posėdis2011-12-03


Posėdžio pradžia: 2011-11-01,    15 val.
Vieta: Antalieptės kaimo bendruomenės namų pusrūsis
 

Darbotvarkė

1. Dėl pritarimo LR ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje ES, nevyriausybinių organizacijų subsid.. plačiau..

Diskusija Vidaus reikalų ministerijoje 2011-11-23 d.2011-12-03


2011-11-23 teko dalyvauti apskritojo stalo diskusijoje VR Ministerijoje. Buvo aptariamos dvi temos:

1. ES paramos perspektyvos, plėtojant vietos bendruomenių organizacijų
veiklą (VBO).
2. Savivalda ir VBO bendradarbiavimas.

Susitikimą- diskusiją iniciavo Lietuvos Vietos Bendruomenių Organizacijų Sąjungos (LVBOS) pirmininkas A.R.. plačiau..

Antalieptės kaimo bendruomenė laimėjo nacionalinio konkurso nominaciją2011-12-04

2011-11-11 Jurbarke vyko nacionalinio konkurso
"Kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių pasiekimai ir projektų idėjos 2011" nominacijų įteikimo šventė.
Konkursą organizavo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Vietos veiklos grupių tinklas. Jo metu buvo paskelbta, kad Antalieptės kaimo bendruomenė ir projektas "Antalieptės miestelio ir apylink.. plačiau..

IN MEMORIAM: mokytoja Valerija Sadelskienė2011-11-26


Kaip jau esame informavę, 2011-11-10 po sunkios ligos mirė mokytoja Valerija Sadelskienė.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą mokytojos šeimai ir giminėms.

Žemiau įterpiame užuojautas, kurias e.paštu atsiuntė buvęs mokinys ir buvęs mokytojas.
---------------------------------------------
   Čeža .. plačiau..

Albinas Bislys jau 55 metus gieda bažnyčios chore2011-09-26


Sekmadienį, rugsėjo 25 d., pažymėjome Albino Bislio  55-metį, kai jis gieda bažnyčios chore.
Šv. Mišias aukojo kunigas Vitalijus Kodis (Vik. mgr.) iš Utenos, kuris pavadavo susirgusį monsinjorą Petrą Baltušką. 
Kunigas pasveikino mūsų gerbiamą choristą neeilinio jubiliejaus proga. Likusieji choristai gavo i&s.. plačiau..

Po atsisveikinimo su Antalieptės mokykla, vykusio 2011 m. spalio 1 d.2011-11-27


Mieli kraštiečiai,

po nuoširdaus atsisveikinimo su mokykla praėjo ilgokas laiko tarpas.
Esame įkėlę į šį tinklalapį eilę nuotraukų iš susitikimo. Ateity įkelsime jų dar daugiau.
Jūsų įpareigota Antalieptės kaimo bendruomenė įteikė Zarasų savivaldybei raštą dėl mokyklos pastato likimo.
Gavome d.. plačiau..

Dokumentai:
1002Zar_sav3w.doc
20111121ZarSav_atsak.pdf
1002Zar_sav3w2.doc

Porciunkulės atlaidai Antalieptėje 2011 m. rugpjūčio 7 d.2011-08-28

Atlaidų programos tekstą, kurį platino ir skelbė Antalieptės seniūnaitės, žiūrėkite pridėtame dokumente (faile). Čia (žemiau) pakartosime tiktai ištraukas iš to failo (kuriame yra pilnas atlaidų programos tekstas).

Antalieptės kaimo bendruomenė širdingai dėkoja visiems, parėmusiems bendruomenę, ruošiantiAntalieptės>.. plačiau..

Dokumentai:
0803Porc_atlaid.doc

Kryždirbio Prano Savicko aukštas įvertinimas Lietuvoje2011-08-02


Su Prano ir Rūtos Savickų šeimos nariais (ir tėvais, ir vaikais) visada yra malonu bendrauti. Tai- darbštūs, sumanūs ir kuklūs žmonės. Kiekvienas iš jų yra vertas padėkos gražių žodžių. Tačiau šį kartą leiskite pagarsinti Prano Savicko pasiektą aukštą įvertinimą Lietuvoje, kurį jis gavo 2011 metų sausio mėnesį.

Pra.. plačiau..

Dokumentai:
Prano_S_kryziai2.pdf

Pritariu kunigo Justo Jasėno straipsniui2011-07-31


Tik neseniai sužinojau apie kunigo Justo Jasėno straipsnį "Bibliotekoje- kultūros nužmogėjimo grimasos", paskelbtą 2011 m. birželio 21 dieną "Lietuvos aide". Jo elektroninę kopiją galima rasti adresu:

http://www.aidas.lt/lt/visuome.. plačiau..

Paraiška projektui "Pagalba kaimynui"2011-07-30

Paraišką Europos sąjungos remiamam projektui pateikėme 2011 m. balandžio pabaigoje.
Jos apimtis- 99 lapai (čia tiems, kurie galvoja, kad paraiškas rašyti lengva). :-) 
Paraišką teikėme Europos socialinio fondo agentūrai. Europos>.. plačiau..

Gerumo pamokos daugiavaikių šeimų pradinukams2011-06-22

 Vietoje įžangos

Geri darbai daromi ne tam, kad paskui girtumeisi. Todėl mes neskubame skelbti apie juos :-) Tada tūlas antalieptėnas ima priekaištauti, kad Antalieptės kaimo bendruomenė nieko neveikia, o jos pirmininkas suvis yr baisus tinginys ir niekadėjas apskritai. Todėl nori nenori reikia paskelbti, pasigirti.
Kunigo Gedimino Jankūno patarimu,.. plačiau..

Parapijos Dievo Gailestingumo šventės ir Titulo atlaidų pasirengimo kelias2011-04-21

Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos pastoracinė taryba skelbia:

"Mieli tikintieji ar šiaip geros valios žmonės! Ypač tie, kurie esate prislėgti, nuliūdę, nešiojantys širdyje nepakeliamą naštą skausmo ar neapykantos, esate pasiligoję, vieniši, pikti dėl neteisybės ar i
Antalieptės>.. plačiau..

Dokumentai:
Skelbimas_atlaidu[1].doc

Kovo 11-osios minėjimas Antalieptėje2011-03-13

Sveikiname visus Antalieptės gyventojus ir Kraštiečius Kovo 11-osios proga!
 
Kviečiame veiksmais paremti Seimo pirmininkės I.Degutienės žodžius:
"... veikti: kantriai, negailint nei jėgų, nei laiko, tikint savo darbo prasme ir šalia esančiu žmogumi.
Veikti taip, kaip veikė žmonės, visais laikais saugoję lietuvybę, vedę Lietuvą .. plačiau..

Užgavėnės Antalieptėje2011-03-11

Kovo 8-osios 12 val. Antalieptėje prasidėjo Užgavėnių šventė, kurią organizavo seniūnijos darbuotojai, pradinių klasių mokytojos. Didžiausias renginio krūvis teko kultūros darbuotojai Loretai Alaunienei, kuri puikiai pasiruošė ir vadovavo renginiui Gavėno rolėje.

Vaikai, persirengę kaip kas išmano ir pagal savo mamų ar močiučių skrynių.. plačiau..

LKBS valdybos posėdyje2011-03-03

2011 m. kovo 3 d. Kaune, LR Žemės ūkio rūmuose vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) valdybos posėdis (darbotvarkė- pridėtame dokumente).  Pirmasis ir pagrindinis klausimas darbotvarkėje buvo Valstybės paramos kaimo bendruomenių veiklai taisyklių projekto aptarimas.
Buvo daug diskusijų. Taisyklės dar bus redaguojamos. Tačiau jau dabar galima atkreipti m.. plačiau..

Dokumentai:
KVIETIMAS 11-01.doc

Dusetų dailės galerijos albumas apie Zarasų kraštą2011-03-11

Dusetų dailės galerijos fotografai (11 asmenų) susivienijo ir išleido solidų albumą, gražiai reprezentuojantį Zarasų kraštą. Albumo sudarymo darbą koordinavo Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas. Fotografai (jų tarpe yra ir pats A. Stauskas) pateikė tūkstančius nuotraukų, iš kurių maestro Stauskas turėjo atrinkti tinkamiau.. plačiau..

Dokumentai:
Album_Zar_krasts.pdf

Tikroji savivalda ir rinkimai į savivaldybes2011-02-07

Straipsnis, publikuotas laikraštyje "Zarasų kraštas" Nr.10 (9082). 2011 m. vasario 4 d.

Žodžio “savivalda” pagrindinė prasmė yra tai, kad mes (paprasti žmogeliai) patys organizuojame savo gyvenamojoje teritorijoje problemų sprendimus, t.y. patys save valdome. Deja, iki tikrosios savivaldos Lietuvoje toli, kaip iki Mėnulio (jos(paprasti>.. plačiau..

Dokumentai:
0102b_ZarKrast_savivalda.doc

dr. Algimanto Žilėno 80-mečio paminėjimas Zarasuose ir Antalieptėje2010-11-30


Lapkričio 12 d. 16 val. - Zarasų krašto muziejuje įvyko dr. A. Žilėno tapybos ir fotografijos darbų parodos atidarymas.
Lapkričio 15 d. 16 val. - Antalieptės kapinėse, pagerbiant dr. A. Žilėno atminimą antalieptėnai, kraštiečiai ir buvę bendradarbiai uždegė ant Jo kapo
.. plačiau..

Padėka, kurią mums įteikė Ministras pirmininkas A.Kubilius2010-11-20           2010 m. spalio 23 d. Vilniaus rotušėje vyko bendruomenių konkurso "Tikime Laisve"  laureatų apdovanojimas. Antalieptės kaimo bendruomenė buvo padavusi paraišką konkursui. 
                

.. plačiau..

Dokumentai:
Premjero_padeka.pdf

Antalieptės vardo istoriniam paminėjimui skirtas renginys2010-11-05

   2010 m. spalio 31 d. įvyko Antalieptės istorijai skirtas renginys (žr. įterptą programą kvietimą)
 
Renginio pradžia- 2010 m. spalio 31 d. (sekmadienį) 11:30 val.
buvusioje Antalieptės vidurinėje mokykloje
              .. plačiau..

Tinklalapis sukurtas panaudojant EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų lėšas2010-11-03

Tinklalapis pradėjo veikti 2010 m. rugpjūčio 21 d. Tuo metu (21- 22 dienomis) Antalieptėje vyko paprojekčio Nr. 2004-LT0008-NVO-1EEE/NOR-02-071.. plačiau..

Pradėjo veikt puslapis!2010-09-20

Pradėjo veikt puslapis!.. plačiau..

Antalieptė 2010