Antalieptės KB buvo įregistruota 2004 metais vasario 19 d.
Nuo šios datos galioja buveinės adresas-
Malūno 4, Antalieptė, 32243 Zarasų r. sav.
Pradinis bendruomenės pavadinimas:
"Zarasų rajono Antalieptės kaimo bendruomenė".
Buvęs kodas: 1405645.
Pirmasis bendruomenės pirm.: Daivydas Barzda.

Po visuotinio susirinkimo bendruomenė perregistruota 2007 m. spalio 9 d.
Naujasis pavadinimas:
"Antalieptės kaimo bendruomenė".
Kodas: 300004222.  Įstatai:  Į
AKB_istat_scan.pdf

Antrasis bendruomenės pirmininkas:
Jonas Gediminas Punys (nuo 2007-10-09
iki 2012-03-25).

Dabartinė bendruomenės pirmininkė:
Irina Zalubienė (nuo 2012-03-25).
Tel. 8-685 12216. E.paštas: irina.zalubiene@gmail.com 

Pavaduotoja:
Rasuolė Puodžiūnienė
Tel. 8-624 44694. E.paštas: puonsikas@gmail.com 

2016 m. pavasarį bendruomeninės organizacijos
"Antalieptės kaimo bendruomenė" pirmininke buvo išrinkta
Austėja Raugaitė
Tel. Nr. 862419441

Antalieptė 2010