2016 m. vasario 2 d. 10 val. Šv. Mišios Antalieptės bažnyčioje; koplyčioje vasario 3-4 d.d. 2016-02-01      Parapijos pastoracinės tarybos sekretorė Olga Raugienė prašė paskelbti šią informaciją.

  2016 m. vasario 2 d. 10 val. Šv. Mišios Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje.
  Kristaus paaukojimas (Grabnyčios). Bus procesija ir šventinamos žvakės.

  2016 m. nuo vasario 3 d. 11 val. iki vasario 4 d. 11 val.
Antalieptės Šv. Kryžiaus  Atradimo bažnyčios koplyčioje Švenčiausio Sakramento adoracija

  ŠIOS ADORACIJOS GLOBĖJAS DIEVO TARNAS ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS

Programą žr. pridėtame dokumente

Dokumentai:
Progr adoracija 2016.doc
Istorijos_susimastymui.pps

Antalieptė 2010