Antalieptės bendruomeninių organizacijų nauja internetinė svetainė 2016-12-31 2016 metų pavasarį įvyko bendruomeninės organizacijos "Antalieptės kaimo bendruomenė" ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas. Organizacijos pirmininke buvo išrinkta Austėja Raugaitė.  Žr.
http://www.antaliepteskb.lt/apie.php
ir
http://antaliepte.lt/antalieptes-kb/ .

Jaunieji visuomenininkai įkūrė naują internetinę svetainę:
http://antaliepte.lt/ .

Dabar Antalieptės seniūnijos teritorijoje veikia 3 bendruomeninės organizacijos ir viena viešoji įstaiga:

"Antalieptės kaimo bendruomenė" - http://antaliepte.lt/antalieptes-kb/  ,

"Purvynės ir Naršėnų kaimo bendruomenė" - http://antaliepte.lt/purvynes-ir-narsenu-kb/ ,
vadovas D. Steponavičius;

"Guntulių kaimo bendruomenė" - http://antaliepte.lt/guntuliu-kb/ ,
vadovas K. L. Vasauskas;

VšĮ "Nacionalinis socialinės integracijos institutas" -
http://antaliepte.lt/nacionalinis-socialines-integracijos-institutas/ ,
vadovas A. Survila.

Šis (senasis) tinklalapis kurį laiką veiks taip pat. Tai nebus detalūs skelbimai apie bendruomeninių organizacijų veiklas. Čia stengsimės talpinti informaciją apie žymesnių antalieptėnų ir kraštiečių gyvenimą, jų pasiekimus kultūroje, moksle ir pan. Tokio pobūdžio informaciją prašytume siųsti e.adresu:
Jonas.Punys@ktu.lt .

Antalieptė 2010