Matematikas Algirdas Šukys. Ar galėjo būti kitaip? 2017-05-19 Pernai (2016 m.) vasaros pabaigoje Antalieptėje ir Vilniuje bei kituose Lietuvos miestuose vyko eilė renginių matematikams atminti:
http://www.antaliepteskb.lt/read.php?nid=104

Šiuos renginius iššaukė Antalieptės kraštiečio Henriko Jasiūno (VU Matematikos muziejaus ilgamečio direktoriaus) mirimo metinių paminėjimas. Į Antalieptę buvo suvažiavę eilė garbių matematikų. Gal šių renginių dalyviai ir nepastebėjo garbaus amžiaus nediduko senjoro. Taip pat gal dalyviai nežinojo, kad kuklus  matematikas- informatikas, VU docentas Algirdas Šukys buvo aktyvus "Sąjūdžio" dalyvis atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, buvo sužeistas Sausio 13-osios naktį prie Vilniaus televizijos bokšto.

Pažįstu Algirdą Šukį nuo 1980 m, kai susitikome mokslinėje konferencijoje Taline. Neseniai jis atšventė savo 90 metų jubiliejų. Nutariau paviešinti jo veiklą, susijusią su valstybės valdymu, ir kurios beveik nežino mūsų visuomenė.

Šviesaus proto mokslininkas ir šiandien yra kupinas idėjų apie valstybės valdymo procesus bei nevengiantis pasakyti kritines pastabas, kai valdoma yra blogai. Prieš kelis metus jis man buvo davęs paskaityti keletą savo straipsnių, kurie nebuvo skelbti spaudoje, nes juose buvo daug kritinių minčių valdančiojo "elito" adresu.
Šiemet sukako 20 metų, kai A. Šukys paskelbė "Literatūroje ir mene" [1997-01-25, Nr.4] straipsnį "Juodos mintys prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę". Ten taip pat buvo gana daug kritinių minčių apie valstybėje vykstančius procesus. Nuoširdus patriotas A.Šukys tada gavo ir pritariančių, ir nepritariančių laiškų savo mintims, išdėstytoms straipsnyje. Tada jis paruošė dar vieną straipsnį "Ar galėjo būti kitaip?", kuriame atsakė į jam užduodamus klausimus. Deja, nepaisant didelių pastangų paskelbti straipsnį, jo taip ir nepavyko atspausdinti nei "L ir m", nei kituose leidiniuose. Nuskenavęs straipsnio ir jo trijų priedų tekstus, bandau viešinti juos čia.
Pirmajame priede- Sausio 13-osios Brolijos valdybos rašto kopija (A.Šukio parengta), adresuota V.Ladsbergiui ir G.Vagnoriui (1991 m. spalio mėn.!).
Antrajame priede- Sausio 13-osios Brolijos kreipimasis į Lietuvos atgimimo Sąjūdį (1991-12-18).
Trečiajame priede- kopija laiško, kurį A.Šukys 1997 m. mokslinės konferencijos LR Mokslų Akademijoje metu oficialiai įteikė LR Seimo pirmininkui V.Landsbergiui.

Dokumentai:
SukysAlgird_Nespausdintas_str.pdf
1-as_priedas.pdf
2-as_ir_3-as_priedai.pdf

Antalieptė 2010