Dusetų dailės galerijos albumas apie Zarasų kraštą 2011-03-11 Dusetų dailės galerijos fotografai (11 asmenų) susivienijo ir išleido solidų albumą, gražiai reprezentuojantį Zarasų kraštą. Albumo sudarymo darbą koordinavo Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas. Fotografai (jų tarpe yra ir pats A. Stauskas) pateikė tūkstančius nuotraukų, iš kurių maestro Stauskas turėjo atrinkti tinkamiausias ruošiamam albumui. Knygos maketavimo darbą kompiuterio pagalba atliko p. Rima Simanavičienė. Visą šį projektą rėmė Zarasų rajono savivaldybė savo lėšomis.

Vasario 23 d. 16 val. Zarasų krašto muziejuje įvyko albumo pristatymas. Mes, susikooperavę Antalieptės ir Purvynės kaimo kaimynai, vienu automobiliu nuvažiavome pažiūrėti pristatymo.

Renginys buvo gražiai organizuotas. Kalbėjo Seimo narys A.Dambrava, rajono meras A. Abramavičius ir eilė kitų. Labai įdomu buvo išklausyti leidinio bendraautorių pasisakymų, iš kurių išryškėjo, kad didžiausias darbo krūvis teko A. Stauskui.

Pabaigoje kalbėjo Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Šukštulienė. Pasisakymo pabaigoje ji pasiūlė, kad meras pasirinktinai padovanotų 12 knygų salėje esantiems žiūrovams. Merui gal šis pasiūlymas buvo netikėtas. Tačiau jis greitai apsisprendė ir pirmąją knygą padovanojo Zarasų Dekanui kunigui Kavaliauskui. Dėl kitų knygų Meras sakė dar pagalvos...
Oficialiąjai daliai pasibaigus galėjome apžiūrėti fotografų (leidinio bendraautorių) nuotraukų parodą (ji muziejuje veiks mėnesį). 
Apžiūrėdami parodą mes (Antalieptės ir Purvynės kaimo gyventojai) paklausėme Mero ar jis nenorėtų padovanoti po knygą Antalieptės ir Purvynės-Naršėnų kaimo bendruomenėms. Sutiko ir užrašė po autografą knygoje :-)
Taigi, dabar Antalieptės kaimo bendruomenė turi leidinio vieną egzempliorių, kurį kiekvienas iš kraštiečių galės pažiūrėti (žr. pridėtą dokumentą, kuriame įterptas knygos viršelis ir leidinio aprašomasis lapas).
Nusipirkti knygą galima Zarasų krašto muziejuje. Kaina- 40 Lt. Gal kartais knygą bus pardavinėjama Dusetų Dailės galerijoje.

Dokumentai:
Album_Zar_krasts.pdf

Antalieptė 2010