LKBS valdybos posėdyje 2011-03-03 2011 m. kovo 3 d. Kaune, LR Žemės ūkio rūmuose vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) valdybos posėdis (darbotvarkė- pridėtame dokumente).  Pirmasis ir pagrindinis klausimas darbotvarkėje buvo Valstybės paramos kaimo bendruomenių veiklai taisyklių projekto aptarimas.
Buvo daug diskusijų. Taisyklės dar bus redaguojamos. Tačiau jau dabar galima atkreipti mūsų bendruomenės narių dėmesį, kad galima bus teikti paraišką paramai gauti. Tačiau prioritetas bus teikiamas bendruomenėms, kurios dar nė karto negavo paramos iš Valstybės (mūsų bendruomenė jau yra gavusi paramą du kartus).

Dokumentai:
KVIETIMAS 11-01.doc

Antalieptė 2010