Užgavėnės Antalieptėje 2011-03-11 Kovo 8-osios 12 val. Antalieptėje prasidėjo Užgavėnių šventė, kurią organizavo seniūnijos darbuotojai, pradinių klasių mokytojos. Didžiausias renginio krūvis teko kultūros darbuotojai Loretai Alaunienei, kuri puikiai pasiruošė ir vadovavo renginiui Gavėno rolėje.

Vaikai, persirengę kaip kas išmano ir pagal savo mamų ar močiučių skrynių išteklius, kartu su Gavėnu atėjo prie seniūnijos pastato. Procesiją lydėjo kelios vidutinio amžiaus laumės. Pabaigoje vilkosi prisiplakęs senas paliegėlis, nešinas daiktu, panašiu į vaizdo kamerą.
Prie seniūnijos laukė Lašininis su Kanapiniu, vyriausioji blynų kepėja su pagalbininkais ir žiūrovų tuntas. Tie "glavniausieji" (Gavėnas. Lašininis ir Kanapinis) sakė įvairias prakalbas, bandė papirkti žmones lašiniais ir kitokiais niekais. Tačiau žmonės jau buvo užsigavėję skaniais blynais ir nesidavė paperkami.  Galiausiai buvo nutarta Gavėnui skirti švelniausią bausmę,- nuridenti jį nuo kalno. Čia pat ir nedelsiant nuosprendis buvo įvykdytas. Žmonės, šaukdami "Žiema žiema, eik iš kiemo!" galėjo skirstytis namo.

Et, bet ką čia pasakoti. Geriau pažiūrėkime nuotraukas,
Antalieptė 2010