Kovo 11-osios minėjimas Antalieptėje 2011-03-13 Sveikiname visus Antalieptės gyventojus ir Kraštiečius Kovo 11-osios proga!
 
Kviečiame veiksmais paremti Seimo pirmininkės I.Degutienės žodžius:
"... veikti: kantriai, negailint nei jėgų, nei laiko, tikint savo darbo prasme ir šalia esančiu žmogumi.
Veikti taip, kaip veikė žmonės, visais laikais saugoję lietuvybę, vedę Lietuvą į Vasario 16-ąją, kėlę į tautinio atgimimo Sąjūdį, į Kovo 11-ąją“.
http://www.lrt.lt/news.php?strid=5082&id=5703909

Antalieptėje Kovo 11-ajai skirtas šventinis koncertas įvyko sekmadienį,
kovo 13-ąją dieną po Šv. Mišių, kurias aukojo kun., dr. Gediminas Jankūnas (Mons. P. Baltuška susirgo).

Koncertavo Daugailių kaimo kapela. 
Vadovas Petras Leleika originaliai, su aukštaitišku humoru apibūdindavo kūrinius. Juos gražiai atliko dainininkės Sonata Biveinytė ir Regina Mažliokienė, muzikantai Saulius Kuzma, Deividas Gavėnas ir Eitvydas Vanagas (antalieptėnas!).
Širdingai dėkojame atlikėjams už malonias akimirkas.
Antalieptė 2010