Parapijos Dievo Gailestingumo šventės ir Titulo atlaidų pasirengimo kelias 2011-04-21 Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos pastoracinė taryba skelbia:

"Mieli tikintieji ar šiaip geros valios žmonės! Ypač tie, kurie esate prislėgti, nuliūdę, nešiojantys širdyje nepakeliamą naštą skausmo ar neapykantos, esate pasiligoję, vieniši, pikti dėl neteisybės ar išvarginti kasdienybės rūpesčių!

 
Sudalyvaukite Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos Dievo Gailestingumo šventės ir Titulo atlaidų pasirengimo kelyje".

Detalesnę informaciją žr. pridėtame faile.

Dokumentai:
Skelbimas_atlaidu[1].doc

Antalieptė 2010