Gerumo pamokos daugiavaikių šeimų pradinukams 2011-06-22  Vietoje įžangos

Geri darbai daromi ne tam, kad paskui girtumeisi. Todėl mes neskubame skelbti apie juos :-) Tada tūlas antalieptėnas ima priekaištauti, kad Antalieptės kaimo bendruomenė nieko neveikia, o jos pirmininkas suvis yr baisus tinginys ir niekadėjas apskritai. Todėl nori nenori reikia paskelbti, pasigirti.
Kunigo Gedimino Jankūno patarimu, kurį jis išsakė per pamokslą, sakytą Gavėnios metu Antalieptės bažnyčioje, parapijiečiai ir  bendruomenės nariai pasninkavo (kaip ir pridera Gavėnioje). Tuo būdu sutaupė savo lėšas, kurios būtų sunaudotos jų kasdieniniam ir šventiniam maistui.
Sutaupytas lėšas privalu aukoti mažiau pasiturintiems. Jų mūsų kaimuose yra daug. Pasirinkome daugiavaikių šeimų pradinių klasių moksleivius. Juos ir jų tėvus  pakvietėme į Velykinę popietę, kurią organizavome II-ąją Velykų dieną.
[bus daugiau]
Antalieptė 2010