Paraiška projektui "Pagalba kaimynui" 2011-07-30 Paraišką Europos sąjungos remiamam projektui pateikėme 2011 m. balandžio pabaigoje.
Jos apimtis- 99 lapai (čia tiems, kurie galvoja, kad paraiškas rašyti lengva). :-) 
Paraišką teikėme Europos socialinio fondo agentūrai.     
Veiksmų programa: "Žmogiškųjų išteklių plėtra". Priemonė: "Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką".

Projekto esmė (ištrauka iš paraiškos).
Antalieptės seniūnijoje yra 715 gyventojų. Iš jų 170 gauna įvairias pašalpas. Tai sudaro 23% viso gyventojų skaičiaus, kurio 40% yra pensininkai. Socialinė ir psichologinė aplinka- negatyvi: priklausomybę nuo alkoholio turinčių žmonių skaičius- didelis. Zarasų sav. bedarbiai  2010 m. sudarė ~19,5% darbingų gyventojų. Siekiant apimti platesnį socialinę atskirtį patiriančių žmonių ratą, buvo analizuojama kaimyninių seniūnijų (Antalieptės ir Degučių) pateikta informacija bei gyventojų galimybės dalyvauti projekte, juos priskiriant tikslinėms grupėms (TG). Surinkta informacija iš Zarasų ir Utenos darbo biržų apie paklausias specialybes bei galimybę įsidarbinti (priedas 1). Socialinę atskirtį patiriantys gyventojai buvo kviečiami dalyvauti projekte (aiškinant projekto esmę bei galimybę ateityje įsidarbinti). Numatomi problemų sprendimo būdai- socialinė-psichologinė ir profesinė reabilitacijos.

Įvertinus žmonių galimybes, pageidavimus, buvo sudarytos dvi TG:
a) moterys, kurių nedarbo trukmė viršija 24 mėn . ;
b) ilgalaikių bedarbių ir socialinių pašalpų gavėjų.
Daug stengtasi įtikinti gyventojus dalyvauti projekte (vyrauja nusiminimas, perspektyvų stoka). Atsižvelgiant į asmens poreikius, soc. aplinką, motyvacijai buvo naudoti skirtingi argumentai. Savivaldybei trūksta lėšų grąžinti įvardintas TG į darbo rinką. Be ES fondų to padaryti neįmanoma. Projekto tikslas- suaktyvinti žmones įsigyti paklausią specialybę, ieškoti galimybių įsidarbinti; parodyti, kad galima prasmingiau ir turtingiau gyventi ne iš pašalpų, o dirbant. TG nariai, dalyvaujantys projekte, įgys paklausią specialybę arba pakels kvalifikaciją, padidės galimybė įsidarbinti, nes projekto tarpininkas rūpinsis TG narių įdarbinimu. Sėkmingas projekto įgyvendinimas skatins ne tik TG narius keisti gyvenimo būdą, bet bus pavyzdys kitiems gyventojams.

Vienas iš pagrindinių projekto tikslų- paklausių profesijų mokymas.
Uždaviniai:
- suteikti ilgai nedirbusioms moterims profesinių žinių, kurios pagerintų jų įsidarbinimo galimybes;
- suteikti profesines žinias , kurios padidintų įsidarbinimo galimybes ilgalaikiams bedarbiams ir pašalpų gavėjams.
Viena iš įdomesnių veiklų- tarptautinio krovinių vežimo vairuotojų mokymas.

Priplanavome daug- apie 380,-tūkst.Lt.
Vis lūkuriavome paraiškos vertinimo rezultatų, tikėdamiesi nudžiuginti žmones. Deja, nepaisant mūsų didelio darbo ruošiant paraišką, vertintojams jos kokybė pasirodė nepakankama. Finansavimo neskyrė. 
Ką padarysi... Čia - kaip sporte. Reikia mokėti ir pralošti.
Gal atsiras Antalieptėje žmonės, kurie parašys sėkmingesnę paraišką kokiam nors projektui?
Laukiame naujų jėgų ir linkime sėkmės.
Antalieptė 2010