Po atsisveikinimo su Antalieptės mokykla, vykusio 2011 m. spalio 1 d. 2011-11-27
Mieli kraštiečiai,

po nuoširdaus atsisveikinimo su mokykla praėjo ilgokas laiko tarpas.
Esame įkėlę į šį tinklalapį eilę nuotraukų iš susitikimo. Ateity įkelsime jų dar daugiau.
Jūsų įpareigota Antalieptės kaimo bendruomenė įteikė Zarasų savivaldybei raštą dėl mokyklos pastato likimo.
Gavome du atsakymus iš savivaldybės. Visi šie raštai kraštiečiams yra nusiųsti e.paštu.
Įvertinus gautus atsakymus, turėtume imti mokyklos pastatą panaudai.

Raštą savivaldybei ruošėme kraštiečių įpareigoti (uždarytosios mokyklos
mokytojų ir mokinių). Taigi, turime visi kooperuotis, "prireiks Antalieptės
visuomenės sutelktų ir nuoširdžių pastangų siekiant išsaugoti mokyklos
pastatą". Turime pasiekti, kad pastatas sudarytų sąlygas vietos gyventojams užsidirbti teikiant įvairias paslaugas.


Pirminis kvietimas į atsisveikinimą
--------------------------------------------
Mieli kraštiečiai, buvę Antalieptės mokyklos mokiniai ir mokytojai,
Zarasų ir Utenos miestų/ rajonų vadovai

Buvusi mokytoja Danutė Rubliauskienė inicijuoja atsisveikinimą su Antalieptės mokykla.

Visi Antalieptės mokyklos mokiniai ir mokytojai kviečiami rinktis 2011m. spalio 1 d. 11 val. prie įėjimo mokyklon arba jos vestibiulyje.

Kas galite atsineškite rudens gėlių ir sumuštinių (sau ir kaimynui)!

Pastaruoju prašymu norime pabrėžti, kad jokio finansavimo mokytoja Danutė
šiam tikslui nėra gavusi. Todėl kviečiame solidarizuotis ir susirinkus gražiai atsisveikinti
su mokykla bei aptarti mokyklos pastato tolimesnį likimą.
Ši (kiek liūdnoka) proga galėtų tapti stimulu apsijungti  antalieptėnams ir kraštiečiams
tiek dvasiškai, tiek ir materialiai. Pavyzdžiu galėtų būti Daugailių mokyklos/ kraštiečių
draugija. Jai vadovauja (ar neseniai vadovavo) verslininkas p. Antanas Vilūnas.
Jis, o taip pat ir kiti verslininkai bei pasiturintys žmonės, kilę iš Daugailių krašto,
nuolat bendrauja ir remia savo mokyklą, parapiją.

Nemanau, kad Antalieptės mokyklos absolventų tarpe nėra verslininkų bei gerų žmonių.
Todėl kviečiame visus kuo gausiau dalyvauti atsisveikinimo su mokykla akcijoje.
Prašytume išplatinti šią žinią visiems klasiokams ir pažįstamiems!

Pagarbiai,

Jonas Gediminas Punys (jgp), dr.,
Antalieptės kaimo bendruomenės pirmininkas,

vasarodavęs su šeima Antalieptėje nuo 1965 metų;
pirmojo Antalieptės vaistininko Balio Vitkaus šeimos užkurys
[B.Vitkaus anūkės Jūratės Valentinaitės "blogesnioji pusė", t.y. jos vyras] :-) ;
dabar- nuolatinis Antalieptės gyventojas
P.S.
Nors Antalieptės mokykloje nesimokė nei mūsų vaikai, nei mano geresnioji pusė,
t.y. žmona Jūratė, vis dėlto mūsų šeima jau nuo 1965 m. bendravo
su kai kuriais mokytojais, o taip pat naudojomės mokyklos resursais.
Dukra Jonė, kai buvo paauglė, vasaros atostogų metu  grodavo mokyklos
pianinu (direkcijai leidus). Todėl planuojame ateiti ir mes į atsisveikinimą.
jgp

Dokumentai:
1002Zar_sav3w.doc
20111121ZarSav_atsak.pdf
1002Zar_sav3w2.doc

Antalieptė 2010