2011-12-01 įvyko Antalieptės kaimo bendruomenės valdybos išplėstinis posėdis 2011-12-03
Posėdžio pradžia: 2011-11-01,    15 val.
Vieta: Antalieptės kaimo bendruomenės namų pusrūsis
 

Darbotvarkė

1. Dėl pritarimo LR ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje ES, nevyriausybinių organizacijų subsidijų shemos paraiškos teikimui, paprojekčio pavadinimas „LIEPTŲ KAIMAS“ Antalieptės kaimo bendruomenės vardu

2. Dėl mokyklos pastato paėmimo bendruomenės panaudai

3. Dėl žemės sklypo po bendruomenės/ parapijos namais įteisinimo

4. Einamieji reikalai

Pastaba.
Kviečiame ir asmenis, dalyvavusius teminio „Lieptų kaimo“ maršruto pristatyme. Norintiesiems įstoti į bendruomenę bus teikiami prašymo blankai. Prašymų nagrinėjimas- kitame valdybos posėdyje.
-----------------------------------------------------------------------------------

Svarstant pirmąjį darbotvarkės klausimą NUTARTA:
a) pritarti paraiškos teikimui Antalieptės kaimo bendruomenės vardu. Paraišką ruošia bendruomenės narė Olga Raugienė. Paprojekčio pavadinimas „LIEPTŲ KAIMAS“;
b) sušaukti visuotiną rinkiminį susirinkimą 2011 m. gruodžio 11 d. (sekmadienį) 12 val. bendruomenės namų pusrūsyje.
-------------------------------------------------------------------------------

Detalesnė informacija apie valdybos posėdį ruošiama.
Antalieptė 2010