Atidedamas visuotinis narių susirinkimas, planuotas 2011-12-11 2011-12-10
Informuojame, kad yra gautas revizijos komisijos pranešimas, kurio ištrauką cituojame: "... revizijos komisija nespėjo per savaitę atlikti bendruomenės finansinės veiklos patikrinimo už 4 metus. Todėl revizijos komisija siūlo suteikti revizijos komisijai protingą terminą patikrinimui pabaigti. Įvertinus šventinį laikotarpį (ir tai,  kad visi revizijos komisijos nariai yra dirbantys) toks laikotarpis turėtų būti apie mėnesį. Dėl šios priežasties siūlome susirinkimo datą iš 2011-12-11 dienos nukelti į 2012-01-15 d."

Pilnas revizijos komisijos pranešimo tekstas yra faile
  {Reviz_komis_pranesims.doc} .

Bendruomenės valdyba vienbalsiai pritaria revizijos komisijos pirmininkės J.Vaičienės pasiūlymui "susirinkimo datą iš 2011-12-11 dienos nukelti į 2012-01-15 d."


Pradinio skelbimo tekstas, kuris galioja ir 2012.01.15 d. (sekmadienį) planuojamam susirinkimui
----------------------------------------------------------------
Susirinkimo vieta- bendruomenės namų pusrūsis. Pradžia- 12 val.

Darbotvarkė

1. Bendruomenės pirmininko ataskaita.
2. Revizijos komisijos ataskaita.
3. Bendruomenės pirmininko rinkimai 2 metų kadencijai.
4. Bendruomenės valdybos rinkimai iš 7 narių (įskaitant bendruomenės pirmininką).
5. Bendruomenės revizijos komisijos rinkimai iš 3 narių.

Kiekvienas bendruomenės narys turi teisę rinkti ir būti išrinktas į bendruomenės vadovaujančius organus (įstatų 19.4 punktas).

Įstatai yra pateikti faile {AKB_istat_scan.pdf}.

Dokumentai:
AKB_istat_scan.pdf
Reviz_komis_pranesims.doc

Antalieptė 2010