2012 m. sausio 15 d. įvyko visuotinis ataskaitinis susirinkimas 2012-01-21
Susirinkimo vieta- bendruomenės namų pusrūsis. Pradžia buvo planuota 12 val. Tačiau dėl laidotuvių (mirė p. Keršanskienė) susirinkimo pradžią teko nukelti į 13 val.

Planuota darbotvarkė

1. Bendruomenės pirmininko ataskaita.
2. Revizijos komisijos ataskaita.
3. Bendruomenės pirmininko rinkimai 2 metų kadencijai.
4. Bendruomenės valdybos rinkimai iš 7 narių (įskaitant bendruomenės pirmininką).
5. Bendruomenės revizijos komisijos rinkimai iš 3 narių.

Kadangi revizijos komisijos pirmininkė p. Janina Vaičienė (Urbonaitė) turėjo grįžti autobusu į Kauną, ji paprašė sukeisti vietomis darbotvarkės 1-ą ir 2-ą punktus. Po revizijos komisijos ataskaitos p. Janina komentavo išplatintos proklamacijos teiginius, kuriais buvo siekiama diskredituoti bendruomenės pirmininko J.G.Punio veiklą.
Po pirmininko ataskaitos įvyko naujojo bendruomenės pirmininko rinkimai. Buvo trys kandidatai: Saulius Savickas, Olga Raugienė ir Jonas G. Punys.

Balsavimas buvo slaptas, kadangi bendruomenės nariai iš anksto prašė tai daryti.
Pirmininku kitai kadencijai žmonės išrinko Joną Gediminą Punį.

Deja, žmonės pavargo nuo ilgo posėdžio ir palaipsniui pradėjo eiti namo.  Kvorumo nebeliko. Todel valdybos narių ir revizijos komisijos rinkimus nutarta atidėti kitam kartui (apytiksliai po dviejų savaičių).

Pirmininkas Jonas G. Punys širdingai dėkoja visiems, padėjusiems rengti susirinkimą, o taip pat už išreikštą pasitikėjimą.
Antalieptė 2010