Antalieptės valsčiaus steigimas 1918- 1919 metais 2012-02-16
Vasario 16-osios dienos proga sveikiname visus Antalieptėnus ir Zarasų kraštiečius!

Šia proga prisegame Jono Juodvalkio  (Lietuvos patrioto) atsiminimų
knygelės nuskenuotą  vieną puslapį, kur rašoma apie valsčiaus
įkūrimą Antalieptėje 1918- 1919 m. (knygelė išleista Čikagoje 1973 m.).
Žr. dokumentą {J_Juodvalkis.pdf}.

Citata iš to 52-o puslapio:
"Nuoširdusis patriotas kleb. Stasys Stakelė ... paragino gyventojus
išrinkti ir atsiųsti kaimų atstovus. Rinktieji atstovai išrinko valsčiaus tarybą,
kuri iš savo tarpo išsirinko penkių asmenų komitetą-valsčiaus valdybą".

Ir tai jau buvo 1918- 1919 m.!!!
Ir be jokio "Savivaldos" įstatymo!

Dokumentai:
J_Juodvalkis.pdf

Antalieptė 2010