Nieks nepaiso 443 antalieptėnų prašymo 2012-03-19
Kaip jau buvome informavę E.paštu antalieptėnus ir kraštiečius, Zarasų r. savivaldybės taryba 2012-02-03 dienos posėdyje nusprendė panaikinti Antalieptės ugniagesių komandą. Tada Antalieptės kaimo bendruomenė kartu su Antalieptės gyventojais pradėjo rinkti parašus dėl Antalieptės ugniagesių komandos naikinimo proceso sustabdymo. Bebaigiant juos rinkti 2012-02-12 naktį įvyko baisi nelaimė,- sudegė Antalieptės gyventojas Vygantas Keršanskas kartu su savo troba!
Esame surinkę 443 parašus. Tarpe jų yra ir V.Keršanssko parašas (dabar jau velionio) !!!

Antalieptės ugniagesiai nebuvo kviečiami gęsinti gaisro. Dispečerė iš Utenos tiktai paskambino Antalieptės budinčiajam, klausdama, kur yra V.Keršansko namas, bet nepasakydama, kad jis dega!

Nors Dusetų ir Daugailių komandos pirmosios atvyko į gaisravietę, gaisro gesinimas pradėtas pavėluotai, kadangi šios komandos sugaišo laiką klaidžiodamos po miestelį ir ieškodamos V.Keršansko sodybos.

Antalieptės ugniagesiai, išgirdę dujų baliono sprogimą, suprato, kas atsitiko ir, išbėgę iš patalpos, pamatė gaisro pašvaistę. Tada jie SAVANORIŠKAI nulėkė gęsinti gaisro, kur rado Dusetų ir Daugailių ugniagesius su jau tuščiomis vandens cisternomis. Antalieptėnai nurodė kolegoms, kur galima paimti vandens iš neužšalusios Šventosios. Antalieptėnų technika veikė puikiai ir veiksmų sparta buvo apie du kartus didesnė negu kitų ekipažų. Deja, buvo per vėlu. Tik tada atvažiavo Degučių ir Zarasų ugniagesiai. Antalieptės ekipažas operatyviai prisiurbdavo vandens iš Šventosios ir išpylė tris cisternas į gaisro vietą. Kiti ekipažai dirbo žymiai lėčiau. Antalieptėnai jautė pašaipų kitų ekipažų požiūrį į juos, kadangi kitų komandų atstovai žinojo apie priimtą Zarasų rajono tarybos sprendimą panaikinti Antalieptės gaisrinę.

Štai kokį rezultatą davė VRM vidaus tarnybos generolas R.Baniulis bei kiti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojai, įvedę su vietos žmonėmis nesuderintas ir nepasiteisinančias reformas ! Rajono taryba bei administracija galėjo ir privalėjo tartis su GYVENTOJAIS. Objektyvus gaisrinių poreikio rajone įvertinimas būtų užkirtęs kelią baisiai nelaimei.

Antalieptės kaimo bendruomenės nariai kartu su kitais Antalieptės seniūnijos gyventojais surinko 443 žmonių parašus (18 lapų su parašais) ir išsiuntė laišką Prezidentei, Seimo pirmininkei, ministrui pirminkui ir Kultūros paveldo departamento direktorei (žr. dokumentus 0202C_Prezident.doc  ir 
0202Pried_gyvent_prasym.doc ).

Greičiausiai mums atsakė LR  Seimo kanceliarijos komunikacijos departamento priėmimo skyrius. Laišką gavome įprastu paštu 2012-02-15 d. Žr. dokumentą
20120215Seimo.pdf .
Laiške informuojama, kad Antalieptės miestelio ir apylinkių gyventojų prašymas "Dėl Antalieptės ugniagesių komandos naikinimo proceso sustabdymo" yra nusiųstas nagrinėti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai (VRM) ir Zarasų rajono savivaldybei, o taip pat perduotas susipažinti LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Teisės ir teisėtvarkos komitetams.

Į šį Seimo kanceliarijos komunikacijos departamento priėmimo skyriaus raštą reagavo 2012-03-02 LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas A.Anušauskas. Atėjo jo pasirašytas laiškas. Tekstas- objektyvus ir geranoriškas. Žr. dokumentą
20120302Seimo_NSGK.pdf

Į tą patį 2012-02-14 d. raštą Nr.S-2012-1081 (išsiųstą iš Seimo kanceliarijos komunikacijos departamento priėmimo skyriaus) VRM sureagavo tiktai 2012-03-07 d. VRM atsakymas atėjo registruotu paštu. Žr. dokumentą 20120307is_VRM.pdf
Šis VRM raštas yra tipiškas atsirašinėjimo pavyzdys. Detalesnė informacija apie VRM požiūrį į žmones yra pateikta žemiau.

Vis dar nėra  jokios oficialios reakcijos iš Zarasų rajono savivaldybės (nors praėjo mėnuo, kai  LR  Seimo kanceliarijos komunikacijos departamento priėmimo skyrius nusiuntė jiems nagrinėti mūsų prašymą sustabdyti Antalieptės ugniagesių komandos naikinimo procesą).

Atsakydama į mūsų raštą, įteiktą prezidentūroje, jos kanceliarijos asmenų aptarnavimo skyriaus darbuotoja K.Bukauskienė atsiuntė  (2012-03-02) E.paštu laiško, adresuoto VR ministrui R.Palaičiui, kopiją. Žr. dokumentą
20120302is_Prezid.pdf
 
VRM į šį raštą sureagavo 2012-03-12 , e.paštu atsiųsdama mums antrąjį laišką iš VRM. Žr. dokumentą
20120312_is_VRM.pdf

Gautieji iš VRM raštai yra tipiški atsirašinėjimo pavyzdžiai. Laiške pakartojama informacija, kurią mes patys žinojome, ir kurios esmė buvo aprašyta mūsų pačių rašte (žr. tekstą dokumente 0202Pried_gyvent_prasym.doc ). 
Viceministras M.Ladiga pasirašė laišką (paruoštą S.Mickutės), kuriame NĖ VIENU ŽODŽIU neužsimenama apie  Antalieptės seniūnijos 443 gyventojų pagrįstus reikalavimus ir kaltinimus:

a) STABDYTI ANTALIEPTĖS   UGNIAGESIŲ  KOMANDOS  naikinimo procesą.

b) kad (cituojame mūsų rašto ištrauką) "Antalieptėje yra du padidinto pavojingumo objektai (Hidroelektrinė ir Šventosios senvagėje įrengti sifonai, marių pertekliniam vandeniui išbėgti), o taip pat trys architektūros paminklai, saugomi valstybės... Potvynio arba gaisro atveju vietoje esanti ugniagesių- gelbėtojų komanda veiks žymiai greičiau ir efektyviau negu atvažiavusi iš už dešimties kilometrų".

c) kad "Dėl žmogaus mirties ir jo turto sunaikinimo yra kalti :
VRM vidaus tarnybos generolas R.Baniulis bei kiti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojai, įvedę su vietos žmonėmis nesuderintas ir nepasiteisinančias reformas".

Gautieji iš VRM raštai dar kartą akivaizdžiai parodo, kad mūsų šalyje nebekreipiamas dėmesys į žmogų! Mūsų atveju 443 žmonių interesų nepaisoma visiškai,- tarytum jų ir nebūta.

Dokumentai:
0202C_Prezident.doc
0202Pried_gyvent_prasym.doc
20120215Seimo.pdf
20120302Seimo_NSGK.pdf
20120307is_VRM.pdf
20120302is_Prezid.pdf
20120312_is_VRM.pdf

Antalieptė 2010