Visuotinis susirinkimas vasario 26 d. 2012-02-20
Gerbiami Antalieptės kaimo bendruomenės nariai,

informuojame, kad 2012-02-26 (sekmadienį) 12 val.
kviečiamas visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta- bendruomenės namų pusrūsis. 

           Darbotvarkė

1. Bendruomenės valdybos narių rinkimai
2. Bendruomenės revizijos komisijos narių rinkimai.
3. Einamieji klausimai
Antalieptė 2010