Valdybos posėdžiai kovo 10 d. ir 14 d. 2012-04-08
Kovo 10 d. bendruomenės namų pusrūsyje įvyko pirmasis naujai išrinktos valdybos posėdis. Dalyvavo visi valdybos nariai išskyrus V.Kibirkštį:


Bertašienė, Valerija
Deksnienė, Roma
Kuzma, Robertas
Punys, Jonas      (pirmininkas)
Raugienė, Olga
Saulienė, Audrutė
 

     DARBOTVARKĖ

1. Pareiškimų svarstymas
2. Darbo plano 2012 metams tikslinimas
3. Einamieji klausimai

Buvo apsvarstyti eilės žmonių pareiškimai, kurie norėtų įstoti į Antalieptės kaimo bendruomenę. Konkretesnis sąrašas bus pateiktas atskirame dokumente.
Antalieptė 2010