Visuotinis susirinkimas kovo 25 d. 2012-03-19
Susirinkimas 2012-03-25 (sekmadienį) planuojamas 12 val. 
Susirinkimo vieta- daugiafunkcinio centro salė
 
           Darbotvarkė
 
1. Bendruomenės pirmininko rinkimai, atsistatydinus išrinktam 2012-01-15 d. pirmininkui J.G.Puniui (atsisako dirbti vienoj komandoj su jį apšmeižusiu asmeniu)
2. Bendruomenės valdybos nario rinkimai, atsistatydinus išrinktai 2012-02-26 d.  V.Bertašienei.
3. Bendruomenės revizijos komisijos nario rinkimai, atsistatydinus išrinktai 2012-02-26 d. I.Kanapeckienei.
4. Einamieji klausimai

Kiekvienas bendruomenės narys turi teisę rinkti ir būti išrinktas į bendruomenės vadovaujančius organus (įstatų 19.4 punktas). Žr. dokumentą  AKB_istat_scan.pdf 

Narių sąrašas (sudarytas prieš šį susirinkimą) yra pateiktas dokumente Nariai_pries2012_03_25.doc .

Dokumentai:
0325visuotin.doc
Nariai_pries2012_03_25.doc

Antalieptė 2010