Kunigo Vitalijaus Kodžio išleistuves prisimenant 2012-09-16
 Atrodo visai neseniai Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo parapiją pradėjo aptarnauti dvasingas ir išsilavinęs jaunas kunigas Vitalijus Kodis. Kiekvieną sekmadienį (atvykęs iš Utenos, kur gyveno), jis aukodavo Šv. Mišias. Kitomis dienomis, kai parapijiečiai kviesdavo, visuomet stengdavosi rasti galimybę aplankyti sunkiai sergantį ligonį arba palydėti į paskutiniąją kelionę Antalieptės mirusiuosius. “Sodybų tuštėjimo metu” mūsų miestelyje gal ir mažiau buvo linksmųjų švenčių,- vestuvių, krikštynų ar pan. Tačiau, jeigu jos buvo, manau, kad kun. Vitalijus pakiliai atliko jam duotas Dievo tarno pareigas. Dauguma Antalieptės parapijiečių pamėgo jaunąjį kunigą. Jie dėkingi už atneštą šviesą ir drausmę bažnyčioje.
Ir kaip čia nepacituoti monsinjoro Kazimiero Vasiliausko minčių, parašytų 1961 metais viename iš laiškų, išspausdintų knygoje “Iki švytėjimo” (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Vilnius. 2004. p. 130).

„Vėl ruduo. O šį rudenį man tenka praleisti kaime – kur daug tamsos ir purvo. Rudenį mačiau tik savo gyvenimo rytą – vaikystėje. Ir man kaime labai sunku. Matyt, tamsa viešpatauja ne tik ant laukų, o taip pat ir ant žmonių jausmų, mąstysenos. Nuolatinis nelengvas fizinis darbas, įvairūs nedatekliai, kultūrinis žemas lygis padaro tai, kad jų pasauly labai nyku ir trošku. Įvairios intrigos, apkalbos, vaidai ir kerštai – jų kasdienė duona. Aišku, turėtų į kaimą šiandien ateiti prometėjai: nuoširdūs ir drąsūs kovotojai su tamsa... Bet prometėjų likimas visada tas pats ir, kaip žinote, labai nepavydėtinas.
1961.X.12“.

Taigi, jaunasis prometėjas buvo atėjęs į Antalieptės kaimą ir ... išėjo. Tiksliau- buvo iškeltas į Panevėžio katedrą...

Parapijiečiai šiltai atsisveikino su kunigu Vitalijumi 2012 m. rugpjūčio 12d.,- su gėlėmis ir pyragais, kuriuos iškepė Zabičiūnų kaimo ūkininkė Irena Kanapeckienė bei Purvynės kaimo atstovė Stasė Purvelienė.
 
Mielas kun. Vitalijau, linkime Dievo palaimos Jūsų naujoje tarnystės vietoje!

                                                                                                                                    Parapijiečiai
 
Antalieptė 2010