Lietuvos gaisrinių reformos antroji auka Antalieptėje 2012-11-11
Naktį (iš pirmadienio į antradienį, t.y. iš spalio 22 į 23 dieną) Antalieptės miestelio centre sudegė namas. Liko tiktai apdegę sienos. Jis buvo miestelio trikampėje aikštėje (prie karių kapų). Sovietmečiu tame name yra buvęs knygynas. Namo viena siena lietėsi su E.Vanagienės namu. Iš kitos sudegusiojo namo pusės yra Navadničėnų namas.

Gaisras prasidėjo spalio 22 d. apie 22:30 val. Gaisre žuvo namo gyventojas Albertas Sabarauskas (~69 m.). Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai p. Janinai ir visai šeimai.

Pirmoji gaisrinė atvažiavo apytiksliai už 30 minučių po to, kai buvo pranešta apie gaisrą.
Jeigu Antalieptėje būtų nepanaikinta gaisrinė, jos ugniagesiai būtų atvykę prie namo per keletą minučių. Deja, Antalieptės gaisrinės nebėra nuo 2012 m. liepos 1 d. Niekas nepaisė 443 antalieptėnų pasirašyto prašymo stabdyti gaisrinės naikinimo procesą. Jei kas užmiršo arba nežino apie antalieptėnų kovą dėl gaisrinės, žr. Antalieptės kaimo bendruomenės tinklalapio "Naujieną", skelbtą 2012-03-19:
http://www.antaliepteskb.lt/ 

Privažiavo daug gaisrinių automobilių. Aš mačiau šešis, kiti priskaičiavo septynis. Deja, ugniagesiai atvyko per vėlai, kai stogas jau degė atvira liepsna.
Ugniagesiai stengėsi, bet...

"Šlubavo" ir technika. Vienai iš pirmųjų gaisrinių mašinų, kai ši išpylė savo bako vandenį, parodėme keliuką, vedantį pro Mikulėnų namelį prie Šventosios upės. Automobilis galėjo pumpuoti vandenį tiesiai iš upės. Deja, kažkodėl nebeveikė vandens siurblys. Buvo prarastos dar ~10- 15 minučių, kol į to automobilio vietą buvo pastatytas kitas (su veikiančiu siurbliu).
Tik tada prasidėjo efektingas gesinimas, bet per vėlai...

Dieve, suteik mūsų "reformatoriams" protą ir jautrumą žmonėms!..

                                                                                            Jonas Gediminas PUNYS, techn. m. dr.
                                                                                            Antalieptės gyventojas

Antalieptė 2010