Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios 250 metų jubiliejus 2013-01-24
Bažnyčios administratorius kun. kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas (http://www.antaliepteskb.lt/read.php?nid=48 ) per pamaldas paskelbė, kad 2013 metai yra jubiliejiniai,-bažnyčia buvo pašventinta 1763 metais, t.y. prieš 250 metų.
Reikėtų švęsti jubiliejų atnaujintoje bažnyčioje, kurios pagrindinėje navoje nebūtų pastolių, o jos sienos būtų išbalintos nors paprasta kreida ar kalkėmis. Tačiau pastolių negalima ardyti, kol nėra padarytos bažnyčios lubos.
Kadangi bažnyčios pastatas yra architektūros paminklas, saugomas valstybės, tai visi paminėti darbai turi būti derinami su Kultūros paveldo departamentu (KPD).

Kan. St. Krumpliauskas kartu su seniūnaite, mero patarėja Olga Raugiene buvo nuvykę į KPD Vilniuje. Jų svarūs argumentai paveikė KPD tarnautojus. Komisija atvyko apžiūrėti bažnyčios ir įvertinti jos būseną sausio 15 d. (antradienį). Atvyko ir jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Kultūros paveldo departamentą atstovavo: direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis; Apskaitos, paveldotvarkos  planavimo skyriaus vedėja Bronislava Raupėnienė; Utenos teritorinio padalinio vedėjas Arūnas Giraitis ir dvi to padalinio specialistės; valstybinės įmonės "Lietuvos paminklai" direktorius Vydmantas Drumsta; projektavimo tarnybos vadovas Zigmas Aleksandravičius. Atvyko ir Zarasų rajono vadovybės atstovai: mero pavaduotoja Stasė Goštautienė, mero patarėjas ir Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra. Administraciją atstovavo Antalieptės seniūnas Arvidas Saulius ir kiti seniūnijos darbuotojai.

Komisijos  nutarimas apytiksliai toks:
a) lubų atstatymas pagal restauravimo projektą šiuo metu neįmanomas, nes toks darbas yra labai brangus ir KPD neturi tam lėšų;
b) siūloma įrengti laikinas lubas (p. A.Degutis pasiūlė panaudoti naujas ir pigesnes technologijas. Pvz., įrengti ištempto audeklo lubas). Tačiau finansavimą laikinoms luboms įrengti turi susirasti parapija.

Kun. kan. St. Krumpliauskas prašo Antalieptės parapijiečių ir kraštiečių susitelkti bei prisidėti rengiant jubiliejines iškilmes.
Pirmoje eilėje reikėtų pasitarti su statybos specialistais.
Kaip pigiau įrengti laikinas bažnyčios lubas?

Pagarbiai,
tinklalapio administratorius Jonas G. Punys
Antalieptė 2010