Sveiki sulaukę Šv. Velykų 2013-03-31
Šv. Velykų prasmė- mūsų pastovus gyvenimas su Kristumi! Aleliuja!

   Prisikelkim visi, lai nubunda diena
   Su meile didžiule, viltim ir malda...


Sveikiname visus antalieptėnus, kraštiečius ir pažįstamus!

Na, o šiemet belieka tikėtis, kad neužilgo išsipildys mūsų poeto kun. Kristijono Donelaičio žodžiai: 

"Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
Ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokės.
Šalčių pramonė su ledais sugaišti pagavo,
Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto..."

Dokumentai:
Mielieji-su Šv. Velykomis.doc

Antalieptė 2010