Iš Zenonos Vitkutės- Martynaitienės archyvo 2013-04-28  
Gerbiama p. Martynaitienė maloniai sutiko skelbti jos archyvo nuotraukas, kuriose yra matoma bažnyčia arba jos dalis. Šias nuotraukas nuskenavome ir įkėlėme į tinklalapį.

Nuotraukos bus atrenkamos į stendus, kuriuos kun. kan. St. Krumpliauskas planuoja eksponuoti Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios pašventinimo 250 metų jubiliejaus metu. Jubiliejų minėsime per Porciunkulės atlaidus (rugpjūčio pirmąjį sekmadienį).
Antalieptė 2010