Iš Vytauto Indrašiaus knygos 2013-05-20 Gerbiamas rašytojas Vytautas Indrašius maloniai sutiko skelbti iš jo knygos nuskenuotus paveikslėlius, kuriuose yra matoma bažnyčia arba jos dalis. Paveikslėlius nuskenavome ir įkėlėme į tinklalapį.

Vaizdai bus atrenkami į stendus, kuriuos kun. kan. St. Krumpliauskas planuoja eksponuoti Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios pašventinimo 250 metų jubiliejaus iškilmių metu.
Jeigu skenuotų vaizdų kokybė bus nepakankama, gerbiamas Vytautas žadėjo atsiųsti nuo originalų skenuotas kopijas.
Antalieptė 2010