Mūsų bažnyčios Jubiliejiniai ir Porciunkulės atlaidai 2013-07-31
Mūsų bažnyčios Jubiliejiniai ir Porciunkulės atlaidai vyks 2013 m. rugpjūčio 4 dieną.
Pradžia- 12 val.

     Programa

1. Naujo kryžiaus pašventinimas
2. Šv. Mišios už parapiją ir antalieptiškius
3. Procesija
4. Klasikinis koncertas ir kitos linksmybės

Klebonas nuoširdžiai dėkoja už aukas ir talkas bažnyčios pastato sutvarkymui.

Kryžių padarė mūsų Antalietės kryždirbys Pranas Savickas.
Jis prieš kelis metus  laimėjo trečiąją vietą Lietuvos kryždirbių konkurse:
http://www.antaliepteskb.lt/read.php?nid=20

Lėšas už pastarojo kryžiaus padarymą ir ąžuolinę medieną skyrė parapijietis Albinas Bislys.

Antalieptė 2010