Dailininkės Birutės Cvirkienės darbų paroda | Lygiadienis 2013-09-23
Š. m. rugsėjo 21 dieną dailininkė Birutė Cvirkienė surengė savo darbų parodą buvusio Antalieptės vienuolyno koplyčios patalpoje. Surengti šią parodą ją prikalbino mokytoja Danutė Rubliauskienė. Ji ir buvo pagrindinė šio renginio organizatorė. Jai talkino Marytė Šagauskienė ir kitos Purvynės kaimo moterys.

Dailininkė gyvena su šeima Vilniuje. Tačiau kiekvienais metais ji vasaroja kaime netoli Antalieptės miestelio.

Į parodą atėjo, prigužėjo daug žiūrovų, svetelių: iš Antalieptės apylinkių, iš Dusetų ir net iš Kauno bei Vilniaus. Menininkė supažindino žiūrovus su savo kūryba. Pastaruoju metu Birutė yra susižavėjusi senovės Baltų pasaulėžiūra. Tai atsispindi ir jos tapytuose paveiksluose. 

Simboliška, kad renginio diena beveik sutapo su rudens lygiadieniu, kuris bus rugsėjo 22 d. (tikslus momentas- 23 val. 44 min. Lietuvos laiku).
Lietuvos ir Latvijos seimai paskelbė Lygiadienį baltų vienybės diena:
 http://www.ktkc.lt/bendraminiai 
Apytiksliai tą dieną prieš 777 metus baltų gentys susivienijo ir Saulės mūšyje sumušė Kalavijuočių ordiną. Mūšio išvakarėse buvo ugnies ženklas - vienykimės. Todėl visi baltų genčių palikuonys yra kviečiami susivienyti ir, minint šią dieną, vienu metu uždegti ugnį ant kalnų ir piliakalnių. Lai ugnis apvalo ir apjungia! Ugnies uždegimo laikas- rugsėjo 22 d. 20-21 val. Kaip švęsti šventę? Žr.:
http://www.voruta.lt/baltu-vienybes-ugnies-sasauka-2013/ 

Tačiau grįžkime į Birutės parodą. Ji ne tik papasakojo apie savo kūrinius, sukurtus Baltų mitologijos ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės temomis, bet ir paskaitė savo kūrybos eiles, o taip pat nurodė gaires Antalieptės bendruomenių veiklai. Pažymėtina, kad nors Birutė ir nėra susipažinusi su Antalieptės kaimo bendruomenės vykdytų projektų aprašymais, bet jos patarimai atkurti ir plėtoti senovinius amatus glaudžiai susiję su prieš penkis metus vykdyto projekto
"Senųjų tradicijų ir amatų gaivinimas atnaujintuose namuose".
idėjomis. Žr.
http://www.antaliepteskb.lt/p_read.php?nid=2 

Šventę  gražiai paįvairino Antalieptės moterų ansamblio atliekamos dainos.
Prisidėjo ir mūsų dainorėlis Mykolas, padainavęs dainą apie Lituanikos skrydį bei "Žalia žolė".

Birutės pakviestas atvyko jos geras pažįstamas bardas Vytautas Babravičius (pravarde Simas):

http://www.bardai.lt/vytautas-babravicius/  

Susirinkusieji turėjo puikią progą pasiklausyti gyvai dainuojančio įžymaus Lietuvos bardo.

Patarlė sako: "Geriau vieną kartą pamatyti, negu dešimt kartų išgirsti". Tad žiūrėkite nuotraukas, kurių autorius- Alvydas Stauskas.

Po parodos pristatymo, kaip įprasta meno žmonių tarpe, buvo parodos aptarimas prie vaišių stalo, kurį suruošė Birutė ir jos kaimynės. Pažymėtina, kad gėrimai buvo - tyras šaltinio vanduo ir pienas.

Ačiū, Birute, už parodą, nuoširdžius pasakojimus ir gražų blaivybės pavyzdį!


                                                                                              Jonas G. Punys, tinklalapio administratorius


Antalieptė 2010