Čiegių bendro vedybinio gyvenimo 60 metų jubiliejus! 2013-11-18
Šeštadienį (2013 m. lapkričio 16 d.) Elena Čiegienė ir Algirdas Izidorius Čiegis atšventė savo vedybinio gyvenimo 60 metų jubiliejų. 
Iškilmių oficialioji dalis prasidėjo Antalieptės bažnyčioje, kur buvo susirinkę Čiegių šeimos artimieji. 
Kunigas kan. Stanislovas Krumpliauskas ta proga aukojo Šv. Mišias.
Po to graži šventė persikėlė į Antalieptės daugiafunkcinį centrą.

Toks jubiliejus retai pasitaiko šiuolaikinėje Lietuvoje ir gali būti pavyzdžiu jaunesniems Antalieptės gyventojams bei kraštiečiams.

Širdingai sveikiname jubiliatus įspūdingos sukakties proga ir linkime SVEIKATOS, SĖKMĖS, STIPRYBĖS.

                                                                             Jonas Gediminas Punys,
                                                                              tinklalapio administratorius
Antalieptė 2010