Apie Antalieptės kaimo bendruomenės ataskaitinį rinkiminį susirinkimą 2014-04-15  
Susirinkimas įvyko 2014-04-11 ne Antalieptėje, bet Šlyninkos vandens malūno patalpose.
Susirinkime nedalyvavau, nes prieš mėnesį laiko buvau užregistruotas tą dieną pas gydytoją Kaune.
 
Kodėl Šlyninkoje, bet ne Antalieptėje?
Ogi todėl, kad būtų mažiau nepageidaujamų asmenų, kad pavaišinus Antalieptės  bendruomenės narius jie balsuotų taip, kaip reikalinga bendruomenės vadovėms, turinčioms (keisto sutapimo dėka) tą pačią mergautinę pavardę,- Semionova. Tai- Antalieptės kaimo bendruomenės pirmininkė Irina Semionova- Zalubienė ir valdybos narė, seniūnaitė bei parapijos sekretorė Olga Semionova- Raugienė.
Prieš du metus Olga (tuo metu dirbusi Zarasų mero patarėja) labai veržėsi tapti Antalieptės kaimo bendruomenės pirmininke. Antalieptės gyventojams buvo išsiuntinėtas šmeižikiškas aplinkraštis, esą J.Punys yra padaręs nuostolių bendruomenei, išeikvojimų (tuo tarpu su visų projektų finansuotojais buvo viskas atsiskaityta: tiek su Nacionaline mokėjimų agentūra, tiek su Finansų ministerija ir kt.). Nepaisant šmeižto, padarius slaptą balsavimą, žmonės neišrinko O.Raugienės bendruomenės pirmininke:
http://www.antaliepteskb.lt/read.php?nid=32

http://www.aidas.lt/lt/teise-ir-teisingumo-vykdymas/article/3254-02-10-ar-ilgam-tiesa-ir-demokratija-nugalejo-antaliepteje 

 Deja, tada žmonės pavargo nuo ilgo posėdžio ir palaipsniui pradėjo skirstytis namo. Kvorumo nebeliko. Todėl valdybos narių ir revizijos komisijos rinkimus buvo nutarta atidėti kitam kartui. Šie rinkimai įvyko 2012-02-26:
http://www.antaliepteskb.lt/read.php?nid=35
Buvo atsinešta eilė rašytinių prašymų iš bendruomenės narių, kurie nedalyvavo susirinkime, tačiau savo balsą atidavė už O.Raugienę arba kitus jos šalininkus. Tokiu būdu susiformavo bendruomenės valdyba, kurios daugumą sudarė O.Raugienės šalininkai. Tuometinė naujosios valdybos sudėtis: V.Bertašienė, R.Deksnienė, V.Kibirkštis, R.Kuzma, J.Punys (pirmininkas), O.Raugienė, A.Saulienė.
 
Įvertinęs naujosios valdybos sudėtį, o taip pat platintus šmeižtus, atsisakiau dirbti vienoj komandoj su mane apšmeižusiu asmeniu. Tuo pačiu metu atsistatydino ir V.Bertašienė. Po to vėl vyko visuotinis susirinkimas, kurio metu ir susiformavo dviejų Semionovų tandemas.
 
Vietoje epilogo
Antalieptės kaimo bendruomenės ataskaitinis rinkiminis susirinkimas vyko Šlyninkoje dar ir todėl,
kad jo metu būtų galima paskelbti vandens rato pardavimą Šlyninkos malūnui. Ratas buvo pagamintas pagal Antalieptės kaimo bendruomenės projektą „Senųjų tradicijų ir amatų gaivinimas atnaujintuose namuose. Reg. Nr. LEADER-AUKŠTAITIJA-01-029“, kuriam paraišką paruošė J.Punys. Ratas turėjo būti įtaisytas ant plūdurų Šventosios upėje tarp Antalieptės vandens malūno ir milo vėlyklos. Paskirtis- sukti milo vėlimo mechanizmą, kurį J.Punys planavo pagaminti savo lėšomis. Tai būtų buvęs vienas iš turistų pritraukimo į Antalieptę akcentų.
 
Projekte numatytų 2300 Lt vandens rato gamybai neužteko  Situacija buvo kebli. Neužbaigus rato, bendruomenė turėjo grąžinti 2300 Lt Nacionalinei Mokėjimo Agentūrai. Bendruomenė šių pinigų neturėjo. Projekto vadovas J.Punys kofinansavo rato gamybos užbaigimą (pervesdamas iš savo asmeninės sąskaitos į ŽŪB „Bočiai“ sąskaitą papildomus 3000 Lt, o taip pat sumokėdamas ~3000 Lt grynais už geležines tvirtinimo detales ir meistrams, gaminusiems ratą). Tuo J.Punys tapo rato bendrasavininkiu. Apie tai bendruomenės nariai buvo informuoti ataskaitinio susirinkimo metu 2012-01-15.
 
2014 m. Antalieptės kaimo bendruomenė vandens ratą pardavė Šlyninkos malūnui, paneigdama faktą, kad vandens rato yra du savininkai: Antalieptės kaimo bendruomenė ir Jonas Punys. Vandens ratas buvo parduotas be J.Punio žinios ir sutikimo.
  
Antalieptė 2010