Antalieptės kraštiečių tauri dovana 2014-10-25
Šių metų spalio 16 d. Baltriškėse, kur yra įsikūrusi Tiberiados bendruomenė ( http://www.tiberiade.lt/ ), buvo šventinamas koplytstulpis, skirtas Šv. Jono Krikštytojo garbei. 
Išsamų šventės aprašymą (su nuotraukomis) gražiai parengė dusetiškė Vilija Visockienė:

http://www.zarasai.lt/naujiena_jam-skirta-augti-o-man--mazeti_5187 

Antalieptiškiams gal bus įdomu sužinoti, kad ąžuolą koplytstulpio stiebui padovanojo broliai Skardinskai (Liudvikas Antanas Skardinskas ir Juozapas Skardinskas). Jie gyvena Vilniuje, tačiau yra Antalieptės kraštiečiai, nes yra kilę iš Antalieptės valsčiaus Šlapiškių kaimo (dabar jau išnykusio). Skardinskai paveldėjo savo tėvų žemę, kurios dalis yra miškas. Štai tame miške (Skardinskams leidus) ir buvo nukirstas ąžuolas, iš kurio kamieno Dusetų meno mokyklos mokytojas dailininkas Romualdas Pučekas išdrožė koplytstulpio stiebą.

Ąžuolą miške parinkti padėjo Zarasų urėdijos miškininkas Rimas Vaitukaitis. Jis organizavo pradinį medienos apdorojimą, o taip pat padėjo atgabenti pagamintą koplytstulpį į Baltriškes. Beje, p. Rimas yra "Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalkos" pirmininkas.

Buvo labai įdomu pabendrauti ir su atvykusiais prancūzais (projekto iniciatoriais), ir su Tiberiados bendruomenės vienuoliais, ir su savais kaimynais lietuviais iš Dusetų bei Antalieptės krašto.

Įstrigo atmintin Liudviko Skardinsko pasakojimas, kaip jie vaikystėje (motinos vedini) naktį bėgo iš savo vienkiemio, nes iš vakaro gerų žmonių buvo perspėti apie gresiančią nelaimę. Tas gerietis buvo Padusčio apylinkės seniūnas Pranas Mickevičius, "pasiuntęs savo dukrą Zenoną pas Skardinskus, kad jie pasislėptų" [V.Indrašius. Antalieptės kraštas. II dalis. Vilnius- 2009].

Skardinskų giminės istorija išsamiai aprašyta aukščiau paminėtoje kraštiečio Vytauto Indrašiaus knygoje.
Pasistengsime, kad bent dalis tos istorijos būtų perkelta į ši tinklalapį (skyrių "Įžymūs žmonės").

                                                          Jonas Gediminas Punys, techn.m.dr., 
                                                          tinklalapio administratorius 
Antalieptė 2010