Arkivyskupui Mečislovui Reiniui skirta atminimo lenta atidengta Kaune 2014-11-07 2014-11-25
2014 m. lapkričio 7 d. 13 val. KTU II rūmuose ( K.Donelaičio 20) buvo atidengta paminklinė lenta, skirta iškiliai asmenybei - Mečislovui Reiniui (plačiau žr. pridėtame skelbime).

Paminklinės lentos nuotrauka yra prisegta prie šios žinutės.

Renginio aprašymą parengė Dr. Aldona Vasiliauskienė straipsnyje "Kaune įamžintas arkivyskupo M. Reinio vardas", kuris buvo atspausdintas laikraštyje "XXI amžius", 2014 11 21, nr 44.
Laikraščio redakcija maloniai sutiko perduoti mums straipsnio e.kopiją (žr. pridėtą dokumentą {renginio_aprasymas.doc} su nuotraukomis) ir leido skelbti šiame tinklalapyje.

Dokumentai:
renginio_aprasymas.doc

Antalieptė 2010