Išėjo staiga Anapilin Algirdas Bertašius 2015-01-29
Velionis pašarvotas Antalieptės laidojimo namuose.
Laidotuvės- penktadienį (sausio 30 d.)
Karstas išnešamas 10 val.


                                                     Nuolat ieškojęs gėrio ir grožio

                                                     Algirdas Bertašius (1952 - 2015)
 
          Išėjo iš Antalieptės bendruomenės Algirdas Bertašius, - išėjo staiga, netikėtai ir šeimai, ir draugams, ir antalieptėnams. Dar taip neseniai ruošėsi Albino Bislio 90 - čiui, kūrė proginį eilėraštį, tačiau po dviejų posmų pratarė: "Negaliu, didelė bionergetinė įtampa". Su pakenkta širdimi buvo nuvežtas į Santariškių ligoninę, gydytojai ruošė operacijai. Deja, chirurgo skalpelis nespejo sulaikyti giltinės tiesiamos rankos, - sausio 27 d. Algirdas mirė...

                           Visas nekrologo tekstas yra dokumente <Bertasius_A_In_Memoriam.doc >

Dokumentai:
Bertasius_A_In_Memoriam.doc

Antalieptė 2010