Liūdna naujiena: mirė kraštietis dr. Henrikas Jasiūnas 2016-03-02
Užjaučiame velionio šeimos narius ir gimines.

Kaip sužinojome iš velionio sūnėno Eugenijaus, dėdė Henrikas Jasiūnas mirė sekmadienį, rugpjūčio 9 d. 11.30. Jis buvo antalieptėnas pagal kilmę ir širdyje ( paskutinėmis dienomis, kliedėdamas kalbėjo tik apie Gaspariškių vienkiemį).

Trumpa velionio biografija yra skelbta šiame tinklalapyje:
http://www.antaliepteskb.lt/zinomizmones_view.php?id=16

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto kolegų parašytas nekrologas:

http://mif.vu.lt/lt2/naujienos/fakulteto-naujienos/mire-docentas-henrikas-jasiunas

Praėjus maždaug šešiems mėnesiams po aukščiau nurodyto nekrologo paskelbimo Matematikos ir informatikos fakulteto tinklalapyje, jis tapo nebeprieinamas platesniam visuomenės ratui. Velionio kolegė Vita Verikaitė atsiuntė nekrologo kopiją, kurią pridedame dokumente
Jasiūnas_Henrikas_Antaliepte.pdf

Nekrologo, kurį parašė velionio kraštiečiai, ir kuris buvo paskelbtas laikraštyje "Zarasų kraštas", kopija yra prisegtame dokumente H_Jasiunui.pdf .

Velionis pašarvotas Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje.
Atsisveikinti su velioniu galima nuo 14 val. rugpjūčio 11 d.

Laidotuvės- rugpjūčio 12 d. Gedulingų mišių pradžia- 13 val.
Karstas išnešamas 14 val.
Laidojama bus Antakalnio kapinėse.

Dokumentai:
H_Jasiunui.pdf
Jasiūnas_Henrikas_Antaliepte.pdf
Jasiunas-1985-2_f.jpg
Jasiunas-1995-2_f.jpg

Antalieptė 2010