Kalėdos 2015 m. 2015-12-26
   Leiskite pasveikinti visus Antalieptės gyventojus, kraštiečius ir pažįstamus Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.
Linkiu sveikatos, sėkmės, stiprybės Jūsų veikloje.

Tuo pačiu norėčiau pasidalinti sveikinimais, kuriuos mums atsiuntė garbūs žmonės iš kitų miestų.

Regina ir Arvydas Každailiai mums atsiuntė savo sukurtą e.atvirutę, kurios kopiją pamatysite šios naujienos pabaigoje.

Kun. kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas atsiuntė prasmingus pamokymus, lydimus "Tylios nakties" muzikos. Tai rasite rubrikoje "Dokumentai".

Vietoje Kalėdinės atvirutės pridedu a.a. Lino Brogos fotografuotą 1955 m. senovinį stogastulpį (su J. Baltrušaičio eilėmis kitoje atvirutės pusėje, kurios atspindi šios dienos Kalėdinę nuotaiką):

"Palaimink, Viešpatie, skaisčiu liepsnotu rytu
Mane, kurs alkėju Tavęs tamsoj naktų,
Galbūt aš Tavo spindulių nevertas,
Bet aš toks menkas, o galingas Tu!
1935 ".          Iš rusų k. vertė Linas Broga.

Šią ir kitas atvirutes su sakraliniais objektais, L.Brogos fotografuotais (kol dar jie nebuvo išnykę), mums atsiuntė Lina Brogaitė - Kažemėkienė ir Gintautas Kažemėkas po parodos Dusetų kultūros centre. Labai jiems dėkoju!
Atvirutės abi puses pamatysite, atvėrę failą rubrikoje "Dokumentai".

Cvirkų šeima - Andrius ir Birutė mums parašė:
"Mielieji,
Sveikiname su saulėgrįžos švente, linkime sveikatos, laimės ir gausos,
darnos!". Pridėtą piešinį pamatysite šios naujienos pabaigoje.

Gintautas Strelčiūnas perduoda visiems kraštiečiams ir pažįstamiems tokius žodžius:
"Lai šios šventės į Jūsų namus atneša dar daugiau džiaugsmo, šilumos, jaukių apkabinimų, glaudesnio tarpusavio bendravimo, harmonijos ir daug daug meilės! Būkime tuo pokyčiu, kurį norime matyti pasaulyje. Mylėkime, gerbkime save ir kitus. Darykime gerus darbus. Padėkime ir palaikykime vieni kitus. Džiaukimės absoliučiai kiekviena gyvenimo akimirka!"
Strelčiūnų tėviškės namelio žibančius langelius speiguotą žiemą ir  linkėjimus (B.Brazdžionio eilėmis) pamatysite atvėrę failą šios naujienos pabaigoje.
 
                                             Pagarbiai - tinklalapio administratorius Jonas G. Punys

Dokumentai:
Kalėdų belaukiant.pps
Koplytstulpis_Foto 1955_L_Broga.pdf

Antalieptė 2010